Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

14/05/2024

Vận dụng tư tưởng Lênin, hay nhìn đâu cũng thấy thù địch có còn phù hợp ?

RFA tiếng Việt

Trang thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Trung ương mới đây có bài cho rằng nên tiếp tục vận dụng tư tưởng của Lênin trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

lenin0

Ảnh minh họa chụp tại Hà Nội trước đây. AFP PHOTO

Không phù hợp trong tình hình mới

Vận dụng tư tưởng Mác-Lênin ở mọi giai đoạn trong công tác đấu tranh chống các quan điểm sai trái thù địch được Đảng cộng sản Việt Nam đề cao. Tuy nhiên liệu trong tình hình hiện nay, việc "nhìn đâu cũng thấy thù địch" có còn phù hợp ?

Từ nước Đức hôm 14/5/2024, luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài cho RFA biết ý kiến của ông :

"Trong bối cảnh nhà nước cộng sản Việt Nam đang hội nhập với quốc tế với tất cả mọi mặt từ kinh tế, chính trị đến văn hóa… và thứ hai là họ luôn luôn kêu gọi người dân hòa hợp, hòa giải dân tộc… thì quan điểm coi trọng việc cảnh giác với các thế lực thù địch là không còn phù hợp nữa. Bởi vì lúc đó người ta có thể coi nhau là những đối thủ cạnh tranh về kinh tế với nhau, hay đối thủ cạnh tranh với nhau về chính trị".

Theo luật sư Nguyễn Văn Đài, về nguyên tắc, đáng lẽ ra lãnh đạo nhà nước cộng sản Việt Nam phải xây dựng hệ thống pháp luật cho mọi người dân Việt Nam (dù trong hay ngoài nước), nên đặt tiêu chí công bằng, nhất là trong việc để người dân thể hiện quan điểm của họ. Tuy nhiên, theo quan sát tình hình ở Việt Nam, luật sư Đài cho rằng :

"… gần 80 năm nắm quyền, thì Đảng cộng sản Việt Nam luôn luôn xây dựng lên những kẻ thù, những thế lực thù địch để mà hù dọa người dân, để bảo vệ cho quyền lợi của họ một cách không công bằng đối với người dân… Điều đó đến ngày hôm nay không còn phù hợp nữa".

Chia sẻ ý kiến của mình cùng về vấn đề trên, một người dân ở miền Trung không muốn nêu tên vì lý do an toàn nói với RFA hôm 14/5/2024 :

"Chủ nghĩa xã hội (chủ nghĩa xã hội) ở Việt Nam đâu có còn theo nguyên lý của Mác-Lênin nữa đâu. Bây giờ người ta chỉ còn giữ lại một cái của chủ nghĩa Mác-Lênin là ‘một chế độ chuyên chính vô sản’, ‘một chế độ độc trị’, ‘độc đảng’... chứ không phải là họ giữ chủ nghĩa Mác-Lênin. Không có một ông đảng viên nào, đặc biệt là ở Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương, Ban lãnh đạo cũng không tin vào chủ nghĩa xã hội, nhưng cứ rao như vậy để củng cố vị trí quyền lực của họ. Chứ bây giờ không bám vào chủ nghĩa xã hội thì bám vào cái gì ?"

Các lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam, trong các dịp lễ lớn, thường xác định Đảng kiên định với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh... Sự kiện mới nhất diễn ra hôm 2 tháng 9 năm ngoái, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài phát biểu của mình yêu cầu các cấp cơ sở tiếp tục tập trung nghiên cứu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tuyên truyền, kiên định vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lenin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam... nhưng không ‘giáo điều’... với mục đích đem lại cuộc sống tốt đẹp cho người dân (!?).

Đi ngược lại thực tế

Một nhà báo ở Việt Nam không muốn nêu tên vì lý do an toàn, hôm 14/5/2024 nhận định với RFA về bài viết trên trang web của Ban tuyên giáo như sau :

"Thứ nhất, tư tưởng Lênin là tư tưởng chuyên chính vô sản và dùng bạo lực trấn áp. Thứ hai, về kinh tế trong tư tưởng Lênin là tự cung tự cấp, tức đối đầu với Chủ nghĩa Tư bản, có nghĩa kinh tế phi thị trường đối đầu với kinh tế thị trường. Hai ý chính về chính trị và kinh tế đã đạt được thành công là giữ vững được chế độ, mà Đảng cộng sản Việt Nam đã áp dụng ít nhất nửa thế kỷ qua tính từ 1975. Nhưng theo tư tưởng Lênin đã thất bại về kinh tế, nghèo đói, văn hóa giáo dục lạc hậu và về khoa học thì không tiếp cận được với cái mới của thế giới…".

Theo nhà báo này, so sánh giữa thành công và thất bại thì Đảng cộng sản Việt Nam đã thấy được lợi bất cập hại, nên họ buộc phải thay đổi, dẫn tới kết quả Mỹ bỏ cấm vận và Việt Nam cũng đã đạt được một số kết quả nhất định trong ít nhất 25 năm qua. Ông nói tiếp :

"Về đường lối, chính thức có ghi nhận trên hiến pháp cũng như luật pháp của Việt Nam, là ngoại giao cây tre, làm bạn với thế giới và đặc biệt chính sách đối ngoại bốn không. Như vậy bài báo của Ban Tuyên giáo Trung ương bảo rằng vận dụng tư tưởng Lênin để chống thế lực thù địch thì tôi cho rằng, tư tưởng Lênin đã không còn phù hợp trong hiện trạng toàn cầu hóa đang diễn ra".

Vị ký giả này cho rằng, hiện nay Việt Nam còn vận dụng tư tưởng của Lênin tức là biểu hiện sự lạc hậu. Trong khi hiện nay Việt Nam đang hết sức trông mong Hoa Kỳ công nhận có nền kinh tế thị trường… thì bài báo này đã đi ngược lại, thậm chí chống lại tiến trình hội nhập của đảng cộng sản Việt Nam đối với thế giới.

Thực tế cho thấy, không chỉ riêng Việt Nam, các nước đi theo lý tưởng cộng sản xã hội chủ nghĩa cho đến nay, chưa có nước nào thành công với lý tưởng ‘dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh’... như chính mục tiêu họ đề ra.

Nguồn : RFA, 14/05/2024

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: RFA tiếng Việt
Read 230 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)