Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

12/03/2019

Người hai mặt : hiện trạng xã hội Việt Nam ngày nay

Tiếng Dân Việt Media

Mới đây thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có đề cập đến vấn đề xây dựng con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay dưới chế độ độc tài toàn trị.

Một vấn nạn nổi cộm, theo ông Phúc, đó là bệnh dối trá, đạo đức giả, nói không đi đôi với làm, bệnh thành tích giả dối, sống hai mặt…

Căn bệnh grahams đó đã diễn ra trong xã hôi Việt Nam gần 3/4 thế kỷ qua dưới các mức độ khác nhau khi Đảng cộng sản độc quyền cai trị đất nước. Căn bệnh dối trá, hai mặt của Đảng cộng sản càng trở nên nghiêm trọng trong suốt hơn 40 năm qua sau khi họ cưỡng chiếm miền Nam. Căn bệnh đó bộc lộ bản chất của chế độ cộng sản không thể cứu chữa, chỉ có thể xóa bỏ nó đi thôi.

Cuộc khủng hoảng toàn diện đang diễn ra trong xã hội Việt Nam, đặc biệt là trong giáo dục ; đạo đức băng hoại suy đồi, vấn nạn dối trá, người 2 mặt không chỉ tác động trong Đảng cộng sản mà còn lây lan sang các tầng lớp dân cư : người dân nghi ngờ, đố kỵ nhau.

Từ Sài Gòn, nhà báo Nguyễn Đình Ngọc đã có cuộc trao đổi vớ nhà báo Trần Quang Thành qua chủ đề : "Người hai mặt - Hiện trạng xã hội Việt Nam ngày nay". Nội dung như sau, mời quí vị cùng nghe :

Cuộc trao đổi giữa nhà báo Nguyễn Đình Ngọc và nhà báo Trần Quang Thành

Trần Quang Thành thực hiện

Nguồn : Tiếng Dân Việt Media, 12/03/2019

Quay lại trang chủ
Read 133 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)