Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

21/06/2020

Thời sự quốc tế từ 14 đến 20/06/2020

Đặng Quốc Việt

Đặng Quốc Việt, Hoàng Bách, 21/06/2020

Hoàng Bách nói chuyện với Nhà báo Đặng Quốc Việt

+ Ngày 16/6 Bắc Hàn phá hủy Văn phòng Liên lac Liên Triều tại Khu phi quân sự.

+ Tổng thống Trump đã 3 lần gặp Kim : lần đầu tại Singapore 12/6/2018, lần 2 tại Hà Nội 27-28/2/2019, lần 3 tại biên giới Liên Triều 30/6/2019. Cả 3 lần đều thất bại, Kim trách Tổng thống Nam Hàn và áp lực Trump trong bầu cử.

+ Tân Tổng Giám đốc Cơ quan Truyền thông quốc tế là người của Trump đã sa thải Giám đốc RFA và Giám đốc VOA nhằm mục đích phục vụ Tổng thống Donald Trump.

Nguồn : Hoangbach Channel, 21/06/2020

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Đặng Quốc Việt
Read 342 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)