Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

22/06/2020

Đảng cộng sản Việt Nam giống như một băng đảng Mafia

JB Nguyễn Hữu Vinh

JB Nguyễn Hữu Vinh, Hoàng Bách, 22/06/2020

Hoàng Bách nói chuyện với Nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh

+ Nhà báo tự do JB Nguyễn Hữu Vinh nhận định Đảng cộng sản Việt Nam như là một ổ Mafia, chỉ phục vụ cho cá nhân và đảng chứ không phục vụ nhân Dân.

+ Đường sắt Cát Linh - Hà Đông chỉ có 13,5 km do nhà thầu Trung Quốc xây từ năm 2008, với số vốn lúc đầu gần 400 triệu nay tăng lên 800 triệu USD, mà đến nay, năm 2020, vẫn chưa xong.

Nguồn : Hoangbach Channel, 22/06/2020

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: JB Nguyễn Hữu Vinh
Read 376 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)