Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

23/06/2020

Bộ Tư pháp đang đánh mất thế độc lập

Nguyễn Hoàng Duyên

Nguyễn Hoàng Duyên, Hoàng Bách, 23/06/2020

Hoàng Bách nói chuyện với Luật sư Nguyễn Hoàng Duyên

+ Trong vòng 1 tuần mà 3 phán quyết Tối cao Pháp viện bất lợi cho Tổng thống Trump. Vụ kiện yêu cầu Bolton ngưng ra sách cũng thất bại.

+ William Bar gặp khó khăn khi sa thải công tố viên Berman ở New york.

+ Tổng thống Trump vận động tranh cử ở Tulsa có hơn 6.200 tham dự.

Nguồn : Hoangbach Channel, 23/06/2020

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Nguyễn Hoàng Duyên
Read 397 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)