Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

26/06/2020

Chiến tranh lạnh hay trật tự dân chủ mới ?

Nguyễn Gia Kiểng

Nguyễn Gia Kiểng, Hoàng Bách, 26/06/2020

Hoàng Bách nói chuyện với Nguyễn Gia Kiểng

+ 15/6/20 Ấn Độ và TC Đụng Độ Ở Biên Giới Thung Lũng Galwan. Đây là khu vực Địa Chính Trị. Do đó bên nào cũng muốn kiểm soát. + Trung Quốc đang đứng trước thách thức của thế giới. Ngày 25/6/20 Pompeo Phát Biểu tại Brussels " Mỹ và Liên Minh Âu Châu Cần hợp Tác để lập mặt Trận Thống Nhất Đối Phó TC"

Nguồn : Hoangbach Channel, 26/06/2020

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Nguyễn Gia Kiểng, Hoàng Bách
Read 570 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)