Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

27/06/2020

Thời sự quốc tế từ 21 đến 27/06/2020

Đặng Quốc Việt

Đặng Quốc Việt, Hoàng Bách, 27/06/2020

Hoàng Bách nói chuyện với Đặng Quốc Việt

+ Sau Covid19, Trung Quốc đang bị nạn lụt nặng, thiệt hại về nhân mạng và tài sản cao. Tướng tư lệnh không quân Mỹ Thái Bình Dương : "Trung Quốc là quốc gia xem thường luật pháp quốc tế".

+ Covid 19 đang tái phát trong nhiều tiểu bang tại Mỹ, trong đó có Texas. Số người tử vong vì Covid-19 lên gần 125.000 người.

Nguồn : Hoangbach Channel, 27/06/2020

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Đặng Quốc Việt, Hoàng Bách
Read 452 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)