Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

29/06/2020

Phong trào chống Trung Quốc bành trướng

Nguyễn Kiện

Nguyễn Kiện, Hoàng Bách, 28/06/2020

Hoàng Bách nói chuyện với Nguyễn Kiện

+ Phong trào chọn ngày 10/6/2018 là ngày mà nhiều thành phố từ Nam ra Bắc, người dân đứng lên biểu tình chống 3 đặc khu mà chế độ cộng sản Việt Nam chuyển nhượng cho Trung Quốc, cũng như Luật an ninh mạng. Đây là ngày Quật Khởi.

+ Chống Trung Quốc bành trướng ngày nay là một xu hướng của thế giới.

Nguồn : Hoangbach Channel, 28/06/2020

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Nguyễn Kiện, Hoàng Bách
Read 486 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)