Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

03/09/2020

Đồng minh Châu Âu không tin Mỹ ?

Nguyễn Gia Kiểng - Đinh Xuân Quân

Hoàng Bách nói chuyện với Nguyễn Gia Kiểng và Đinh Xuân Quân

+ Trump nói nếu Biden thắng cử "nước Mỹ sẽ trở thành quốc gia xã hội chủ nghĩa".

+ Biden : "Nếu Trump thắng Mỹ sẽ phân hóa và kỳ thị khủng khiếp".

+ Pompeo kêu gọi Châu Âu thành lập liên minh chống Trung Quốc bị thất bại.

+ Vương Nghi đến EU để trấn an và tạo mâu thuẫn với Mỹ cũng thất bại.

Nguồn : Hoangbach Channel, 03/09/2020

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Nguyễn Gia Kiểng, Đinh Xuân Quân
Read 292 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)