Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

02/09/2020

Chống Covid-19 ở Mỹ và thế giới

Nguyễn Gia Kiểng, Đinh Xuân Quân

Hoàng Bách nói chuyện với Nguyễn Gia Kiểng và Đinh Xuân Quân

+ Đài Loan, Nam Hàn… thành công chống Covid-19 vì họ biết tôn trọng giới chức y tế chuyên môn và đồng thuận trong phương thức thực hiện.

+ Covid-19 tác động nặng nề đến y tế, kinh tế, chính trị, xã hội… thế giới.

Nguồn : Hoangbach Channel, 05/08/2020

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Nguyễn Gia Kiểng, Đinh Xuân Quân
Read 359 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)