Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

11/03/2021

Đảng Dân chủ Mỹ muốn cải tổ Luật bầu cử ?

Nguyễn Gia Kiểng, Đinh Xuân Quân, Hoàng Bách

Hoàng Bách nói chuyện với Nguyễn Gia Kiểng và Đinh Xuân Quân

+ Hạ viện Hoa Kỳ muốn cải tổ về luật bầu cử và họ đã thông qua vào ngày 3/3/21 và đang chuyển dự luật này lên Thượng viện.

+ Muốn thông qua dự luật này, đảng Dân chủ phải tìm cách bỏ thủ tục Filibuster. Điều nầy đang tranh cải ?

Nguồn : Hoangbach Channel, 11/03/2021

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Nguyễn Gia Kiểng, Đinh Xuân Quân, Hoàng Bách
Read 241 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)