Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

18/02/2021

42 năm cuộc chiến biên giới và quan hệ Việt - Trung ngày nay

BBC tiếng Việt

Tưởng niệm 42 năm cuộc chiến biên giới Việt - Trung, một số nhà nghiên cứu và quan sát từ Việt Nam bình luận, phân tích về sự kiện lịch sử này và quan hệ giữa hai nước hiện nay trong Bàn tròn Thứ năm ngày 18/2/2021

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Quốc Phương, BBC tiếng Việt
Read 115 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)