Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

06/05/2017

Nỗi buồn sông Gianh - The Sorrow of Gianh river

Nguyễn Lân Thắng

Một bộ phim ngắn về thảm họa cá chết ở biển miền Trung Việt Nam do Formosa gây ra năm 2016

 

Nguyễn Lân Thắng và cộng sự

Nguồn : Youtube, miền Trung tháng 8/2016

Quay lại trang chủ
Read 778 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)