Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

08/07/2018

Nghệ An : Giáo dân xứ Mỹ Khánh, Rú Đất biểu tình chống Luật Đặc khu

RFA tiếng Việt

Hàng trăm giáo dân 2 giáo xứ Mỹ Khánh và Rú Đất thuộc huyện Yên Thành, Nghệ An cầm theo cờ ngũ sắc phản đối Luật Đặc khu và An ninh mạng.

Nguồn : RFA, /2018

Quay lại trang chủ
Read 877 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)