Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

30/04/2021

Ngày 30/4, di sản nào chung cho Việt Nam sau 46 năm ?

BBC tiếng Việt

Đạo diễn, nghệ sỹ điện ảnh Kim Chi từ Sài Gòn, luật sư, nhà nghiên cứu triết học Nguyễn Hữu Liêm từ California và nhà giáo, nhà ngữ học Đoàn Xuân Kiên từ London cùng thảo luận về 30/4 qua 46 năm nhìn lại.

Nguồn : BBC News tiếng Việt, 29/04/2021

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Quốc Phương, Kim Chi, Nguyễn Hữu Liêm, Đoàn Xuân Kiên
Read 294 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)