Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

02/09/2021

Mỹ rút quân khỏi Afghanistan để dồn nổ lực chống Trung Quốc ?

Nguyễn Gia Kiểng, Đinh Xuân Quân, Hoàng Bách

Hoàng Bách nói chuyện với Đinh Xuân Quân và Nguyễn Gia Kiểng

Phát ngôn viên Taliban sáng nay cho biết họ mong muốn các tòa đại sứ Tây phương, kể cả Hoa Kỳ, mở cửa trở lại tại Kabul.

Đây là một sự thay đổi lớn trong chính phủ sắp đến của Taliban.

Mỹ nếu không là đồng minh thì cũng không phải là đối thủ.

Nguồn : Hoangbach Channel, 02/09/2021

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Nguyễn Gia Kiểng, Đinh Xuân Quân, Hoàng Bách
Read 353 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)