Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

05/06/2017

Giáo sư Phạm Minh Hoàng bị tước quốc tịch Việt Nam

Phạm Minh Hoàng

Giáo sư Phạm Minh Hoàng từ bỏ quốc tịch Pháp để quyết bám lấy quê hương

Trần Quang Thành thực hiện

Nguồn : Tieng DanViet Media, 05/06/2017

Quay lại trang chủ
Read 619 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)