Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

05/06/2017

Phỏng vấn nhà hoạt động Bạch Hồng Quyền

VOA tiếng Việt

Phỏng vấn đặc biệt với nhà hoạt động Formosa đang bị truy nã

 

Nguồn : RFA Vietnamese News, 05/06/2017

Quay lại trang chủ
Read 759 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)