Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

07/06/2017

Những chung cư có tuổi trên nửa thế kỷ tại Sài Gòn sắp giải tỏa ? !

RFA tiếng Việt

Nguồn : RFA Vietnamese News, 05/06/2017

Quay lại trang chủ
Read 646 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)