Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

17/01/2023

Hội luận : "Tứ trụ" Việt Nam thay đổi "giữa dòng", do đâu ?

Thanh Trúc, Nguyễn Gia Kiểng, Nguyễn Văn Đài

Một trong "Tứ trụ" Việt Nam vừa bị buộc về hưu. Thanh Trúc có buổi hội luận để bàn về nhân sự thay thế và cục diện chính trị Việt Nam trong những ngày sắp tới, với sự tham gia của Ký giả Nguyễn Gia Kiểng đang ở Pháp và Luật sư Nhân quyền Nguyễn Văn Đài tại Đức.

Thanh Trúc nói chuyện với Nguyễn Gia Kiểng và Nguyễn Văn Đài

Nguồn : RFA, 17/01/2023

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Thanh Trúc, Nguyễn Gia Kiểng, Nguyễn Văn Đài
Read 684 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)