Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

03/03/2023

Cuộc chiến Ukraine sẽ khiến chế độ cộng sản Việt Nam tiêu vong

Hoàng Bách, Đinh Xuân Quân, Nguyễn Gia Kiểng

+ Putin đã sai lầm nghiêm trọng khi đưa quân xâm lăng Ukraine, suốt trong năm qua quân của Nga đã không thắng mà còn thất bại thê thảm trên chiến trương.

+ Cuộc chiến Nga - Ukraine đã đưa thế giới vào ngã rẻ : Thế giới tự do và Độc tài chuyên chế.

+ Việt Nam rút ra được gì qua cuộc chiến nầy ?

Nguồn : Người Việt Channel, 03/03/2023

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Hoàng Bách, Đinh Xuân Quân, Nguyễn Gia Kiểng
Read 601 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)