Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

05/01/2024

2024 : năm quyết định tương lai Donald Trump, Tâp Cận Bình và Nguyễn Phú Trọng

Nguyễn Gia Kiểng - Hoàng Bách

Những sự kiện nổi bật trong nước Mỹ và thế giới trong năm 2023. Những sự kiện quan tâm nhất trong năm 2024.

Nguồn : Người Việt Channel, 05/01/2024

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Nguyễn Gia Kiểng, Hoàng Bách
Read 567 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)