Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

21/06/2017

Bức xúc chuyện thu hồi đất ở Gia Lai

VOA tiếng Việt

Nguồn : VOA, 21/06/2017

Quay lại trang chủ
Read 537 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)