Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

21/06/2017

Vụ Phạm Minh Hoàng chất vấn mọi người Việt Nam

Phạm Vũ Mai

Nguồn : Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên, 21/06/2017

Quay lại trang chủ
Read 605 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)