Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

28/06/2017

Bạo quyền cộng sản lại tiếp tục cản trở công dân xuất cảnh

Nguyễn Ngọc Nam Phong

Phỏng vấn linh mục Nam Phong bị cấm xuất cảnh

Trần Quang Thành thực hiện

Nguồn : Tieng DanViet Media, 28/06/2017

Quay lại trang chủ
Read 554 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)