Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

29/06/2017

100 côn đồ bẻ nát Thánh giá ở Đan viện Thiên An - Huế

RFA tiếng Việt

Nguồn : RFA Tiếng Việt, 28/06/2017

Quay lại trang chủ
Read 419 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)