Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

30/06/2017

Công an bảo kê côn đồ đập tượng Chúa

Quan làm báo

Công an bảo kê côn đồ Đập tượng Chúa, gỡ Thánh giá, đánh tu sĩ bầm mặt ở Huế

Nguồn : Quan Làm Báo TV, 28/06/2017

Quay lại trang chủ
Read 474 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)