Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

17/07/2017

Đồng Tâm "vỡ trận", Tân Sơn Nhất "thất thủ

RFA tiếng Việt

 

Nguồn : Nguyễn Xuân Nghĩa, RFA, 17/07/2017

Quay lại trang chủ
Read 466 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)