Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

14/02/2024

Chống tham nhũng bằng ‘nhân’...

Quốc Phương

Chống tham nhũng bằng ‘nhân’ có xóa được nghịch lý tăng trưởng, tham nhũng tại Việt Nam

Có nghịch lý gì giữa tăng trưởng kinh tế và nạn tham nhũng tại Việt Nam hay không và liệu chống tham nhũng bằng ‘chữ nhân’ như Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng mong muốn có khả thi không là chủ đề của Bàn Tròn Thứ Ba, bàn tròn chuyên đề của VOA tiếng Việt đầu năm Giáp Thìn.

Nguồn : VOA, 13/02/2024

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Quốc Phương, Phạm Quý Thọ, Lê Văn Sinh, Trần Trung Đạo, Nguyễn Đình Thắng
Read 270 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)