Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

17/02/2024

Trung Quốc thống trị ngành đóng tàu trên thế giới, gây lo ngại

VOA tiếng Việt

Trung Quốc vượt xa Mỹ và các nước phương Tây về năng lực đóng tàu lẫn các đơn hàng, dẫn đến những cảnh báo về các nguy cơ cả về kinh tế lẫn quốc phòng.

Điều này có các tác động cả trước mắt lẫn sâu xa thế nào, VOA tìm hiểu cùng với Giáo sư Tiến sĩ Khương Hữu Lộc.

Nguồn : VOA, 17/02/2024

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: An Tôn, Khương Hữu Lộc
Read 196 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)