Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

05/05/2024

Ông Vương Đình Huệ bị miễn nhiệm và nội tình chính trị Việt Nam

Quốc Phương - Đỗ Thông Minh

Nhà báo, nhà biên khảo Đỗ Thông Minh từ Tokyo Nhật Bản đề cập, phân tích tình hình chính trị nội bộ của Đảng cộng sản Việt Nam vào thời điểm Chủ tịch Quốc hội nước này, ông Vương Đình Huệ bị Quốc hội, do Đảng cộng sản lãnh đạo, bãi nhiệm.

Nguồn : VOA, 05/05/2024

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Quốc Phương, Đỗ Thông Minh
Read 183 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)