Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

05/05/2024

Chiến tranh Việt Nam - qua bài học Việt ngữ tôi dạy các học trò tại Mỹ

Quốc Phương và khách mời

Trong phần tiếp theo câu chuyện của mình, bà Isabelle Nguyễn Thu Giang từ tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ kể chuyện bà đã đem lại cho các học viên học tiếng Việt tại xứ cờ hoa những hiểu biết ra sao về Việt Nam và cuộc chiến tranh chấm dứt 49 năm về trước ở đất nước này, qua những bài giảng Việt ngữ trên lớp của bà.

Nguồn : VOA, 04/05/2024

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Quốc Phương, Isabelle Nguyễn Thu Giang
Read 181 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)