Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

04/05/2024

Nhiều hoạt động đa dạng đánh dấu 30/4 tại Mỹ năm nay

Quốc Phương - Bùi Văn Phú

Ký giả, nhà giáo Bùi Văn Phú từ California điểm lại một số hoạt động chính mà cộng đồng người Việt tự do tại Hoa Kỳ tổ chức, tưởng niệm biến cố 30/4/1975 ở những nơi ông có dịp chứng kiến, tham dự, từ sân khấu cộng đồng tới các giảng đường đại học và trên đường phố.

Nguồn : VOA, 04/05/2024

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Quốc Phương, Bùi Văn Phú
Read 198 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)