Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Nguyên nhân đưa đến sự suy sụp của nền giáo dục

Chế độ độc tài toàn trị là nguyên nhân đưa đến sự suy sụp của nền giáo dục 43 năm…
27/04/2018

Tin tức thời sự truyền hình 26/04/2018

Nguồn : RFI, 26/04/2018 Nguồn : RFA, 26/04/2018 Nguồn : VOA, 26/04/2018
26/04/2018

Tin tức thời sự truyền hình 25/4/2018

Nguồn : RFI, 25/4/2018 Nguồn : RFA, 25/4/2018 Nguồn : VOA, 25/4/2018
25/04/2018

Tin tức thời sự truyền hình 24/04/2018

Nguồn : RFI, 24/04/2018 Nguồn : RFA, 24/04/2018 Nguồn : VOA, 24/04/2018
24/04/2018

Tin tức thời sự truyền hình 23/04/2018

Nguồn : RFI, 23/04/2018 Nguồn : RFA, 23/04/2018
23/04/2018

Tin tức thời sự truyền hình 21/04/2018

  Nguồn : RFI, 21/04/2018 Nguồn : RFA, 21/04/2018 Nguồn : VOA, 21/04/2018
21/04/2018

Tin tức thời sự truyền hình 20/04/2018

Nguồn : RFI, 20/04/2018 Nguồn : RFA, 20/04/2018 Nguồn : VOA, 20/04/2018
20/04/2018

Tin tức thời sự truyền hình 19/04/2018

Nguồn : RFI, 19/04/2018 Nguồn : RFA, 19/04/2018 Nguồn : VOA, 19/04/2018
19/04/2018

Tin tức thời sự truyền hình 18/04/2018

Nguồn : RFI, 18/04/2018 Nguồn : RFA, 18/04/2018 Nguồn : VOA, 18/04/2018
18/04/2018

Tin tức thời sự truyền hình 17/04/2018

Nguồn : RFI, 17/04/2018 Nguồn : RFA, 17/04/2018 Nguồn : VOA, 17/04/2018
17/04/2018

Tin tức thời sự truyền hình 16/04/2018

Nguồn : RFI, 16/04/2018 Nguồn : RFA, 16/04/2018
16/04/2018

Hoạt động xã hội dân sự vẫn duy trì và phát triển

Hoạt động xã hội dân sự độc lập ngoài sự kiểm soát của nhà nước cộng sản đã hình thành…
16/04/2018

Đàn áp không dập tắt được phong trào đấu tranh đòi dân chủ dân sinh

Hai tuần đầu tháng 4 năm 2018 này, chế độ bạo quyền cộng sản đã lần lượt đưa ra xét…
14/04/2018

Tin tức thời sự truyền hình 14/04/2018

Nguồn : RFI, 14/04/2018 Nguồn : RFA, 14/04/2018 Nguồn : VOA, 14/04/2018
14/04/2018

Tin tức thời sự truyền hình 13/04/2018

Nguồn : RFI, 13/04/2018 Nguồn : RFA, 13/04/2018 Nguồn : VOA, 13/04/2018
13/04/2018

Tinh thần Đồng Tâm - Tinh thần đồng khởi của nông dân Việt Nam

Cách đây 1 năm, vào ngày 15 tháng 4 năm 2017, đã xảy ra cuộc đối đầu giữa nông dân…
13/04/2018

Tin tức thời sự truyền hình 12/04/2018

Nguồn : RFI, 12/04/2018 Nguồn : RFA, 12/04/2018 Nguồn : VOA, 12/04/2018
12/04/2018

Tin tức thời sự truyền hình 11/04/2018

Nguồn : RFI, 11/04/2018 Nguồn : RFA, 11/04/2018 Nguồn : VOA, 11/04/2018
11/04/2018

Tin tức thời sự truyền hình 10/04/2018

Nguồn : RFI, 10/04/2018 Nguồn : RFA, 10/04/2018 Nguồn : VOA, 10/04/2018
10/04/2018

Tin tức thời sự truyền hình 09/04/2018

Nguồn : RFI, 09/04/2018 Nguồn : RFA, 09/04/2018
09/04/2018

Tin tức thời sự truyền hình 07/04/2018

Nguồn : RFI, 07/04/2018 Nguồn : RFA, 07/04/2018 Nguồn : VOA, 07/04/2018
07/04/2018