Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Tin tức thời sự truyền hình 06/04/2018

Nguồn : RFI, 06/04/2018 Nguồn : RFA, 06/04/2018 Nguồn : VOA, 06/04/2018
06/04/2018

Tin tức thời sự truyền hình 05/04/2018

Nguồn : RFI, 05/04/2018 Nguồn : RFA, 05/04/2018 Nguồn : VOA, 05/04/2018
05/04/2018

Tin tức thời sự truyền hình 04/04/2018

Nguồn : RFI, 04/04/2018 Nguồn : RFA, 04/04/2018 Nguồn : VOA, 04/04/2018
04/04/2018

Tin tức thời sự truyền hình 03/04/2018

Nguồn : RFI, 03/04/2018 Nguồn : RFA, 03/04/2018 Nguồn : VOA, 03/04/2018
03/04/2018

Đấu tranh đòi quyền tham dự phiên tòa xét xử Hội Anh Em Dân Chủ

Đấu tranh đòi quyền tham dự phiên tòa xét xử luật sư Nguyễn Văn Đài và 5 thành viên Hội…
03/04/2018

Tin tức thời sự truyền hình 02/05/2018

Nguồn : RFI, 02/05/2018 Nguồn : RFA, 02/05/2018
02/04/2018

Tin tức thời sự truyền hình 31/03/2018

Nguồn : RFI, 31/03/2018 Nguồn : RFA, 31/03/2018 Nguồn : VOA, 31/03/2018
31/03/2018

Những bản án khắc nghiệt không khuất phục được người yêu nước

Chính quyền công an trị tăng cường đàn áp những tiếng nói bất đồng. Trong năm 2017 và 3 tháng…
31/03/2018

Tin tức thời sự truyền hình 30/03/2018

Nguồn : RFI, 30/03/2018 Nguồn : RFA, 30/03/2018 Nguồn : VOA, 30/03/2018
30/03/2018

Tin tức thời sự truyền hình 29/03/2018

Nguồn : RFI, 29/03/2018 Nguồn : RFA, 29/03/2018 Nguồn : VOA, 29/03/2018
29/03/2018

Cuộc đình công của công nhân hãng Pouchen Việt Nam đã thành công bước đầu

Sau nhiều ngày đình công phản đối, giới chủ nhân dự định thay đôi thang bậc lương theo hướng gây thiệt hại…
28/03/2018

Tin tức thời sự truyền hình 28/03/2018

Nguồn : RFI, 28/03/2018 Nguồn : RFA, 28/03/2018 Nguồn : VOA, 28/03/2018
28/03/2018

Tin tức thời sự truyền hình 27/03/2018

Nguồn : RFI, 27/03/2018 Nguồn : RFA, 27/03/2018 Nguồn : VOA, 27/03/2018
27/03/2018

Tin tức thời sự truyền hình 24/03/2018

Nguồn : RFI, 24/03/2018 Nguồn : RFA, 24/03/2018 Nguồn : VOA, 24/03/2018
25/03/2018

Nỗi niềm ngươi vợ trước phiên tòa xét xử 6 nhà hoạt động dân chủ

Hôm nay ngày 24/3/2018 tôi đã ra Hà Nội thăm chồng và gởi thuốc cho anh Đức... Ký giả Trương…
24/03/2018

Tin tức thời sự truyền hình 23/03/2018

Nguồn : RFI, 23/03/2018 Nguồn : RFA, 23/03/2018 Nguồn : VOA, 23/03/2018
23/03/2018

Phi vụ Mobifone - AVG, một điển hình về quyền lực bị thao túng

Sau nhiều tháng bị dư luận xã hội phanh phui,  sau hàng loạt tư liệu, phóng sự điều tra được công…
23/03/2018

Phải chăng xu thế tập quyền đang trở lại ?

Bàn tròn thứ Năm bình luận các chuyển động chính trị đáng chú ý sau khi Tổng thống Vladimir Putin…
22/03/2018

Tin tức thời sự truyền hình 22/03/2018

Nguồn : RFI, 22/03/2018 Nguồn : RFA, 22/03/2018 Nguồn : VOA, 22/03/2018
22/03/2018

Tin tức thời sự truyền hình 21/03/2018

Nguồn : RFI, 21/03/2018 Nguồn : RFA, 21/03/2018 Nguồn : VOA, 21/03/2018
21/03/2018

Tin tức thời sự truyền hình 20/03/2018

Nguồn : RFI, 20/03/2018 Nguồn : RFA, 20/03/2018 Nguồn : VOA, 20/03/2018
20/03/2018

Tin tức thời sự truyền hình 19/03/2018

Nguồn : RFI, 19/03/2018 Nguồn : RFA, 19/03/2018
19/03/2018