Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Châu Á

23/08/2022

Đài Loan cảnh báo Trung Quốc ‘trả giá đắt’ nếu xâm lược

VOA tiếng Việt

Nhân k nim trn Kim Môn, Mã T

Đài Loan quyết tâm t v và quân xâm lược s phi hng chu cái giá đt, Tng thng Thái Anh Văn phát biu hôm 23/8 nhân k nim cuc đng đ 6 thp k trước, khi quân Đài Loan đánh tr nhng k tn công Trung Quc.

TAIWAN-DIPLOMACY

Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn thăm các binh sĩ tại một căn cứ quân sự ở thành phố Tân Đài Bắc, Đài Loan, hôm 23/08/2022. (Văn phòng Tổng thống Đài Loan/Tư liệu báo chí qua Reuters)

Gp g các sĩ quan quân đi, bà Thái tán dương tinh thn phòng th trước hành đng Trung Quc bn phá các đo Kim Môn và Mã T ngay ngoài khơi b bin Trung Quc do Đài Loan kim soát trong hơn mt tháng, bt đu vào cui tháng 8 năm 1958.

"Trn đánh này đã bo v Đài Loan cho chúng ta, và nó cũng nói vi thế gii rng không có đe da nào có th làm lung lay quyết tâm bo v đt nước ca người dân Đài Loan", bà Thái nói, theo văn bn do văn phòng ca bà công b.

"Điu chúng ta phi làm là cho k thù hiu rng Đài Loan có đ quyết tâm và s chun b đ bo v đt nước, cũng như kh năng t v", bà nói thêm.

"Xâm lược hay c tìm cách xâm lược Đài Loan s phi tr cái giá đt, và nó s b cng đng quc tế lên án mnh m".

Trước đó trong cùng ngày, trong cuc gp vi phái đoàn các cu quan chc M nay làm vic ti Vin Hoover ca Đi hc Stanford, bao gm ông Matt Pottinger, phó c vn an ninh quc gia ca cu Tng thng Donald Trump, bà Thái nói rng trn chiến năm 1958 đã dn đường xây dng Đài Loan như ngày nay.

"64 năm trước trong trn chiến ngày 23/8, nhng người lính và thường dân chúng tôi đã đoàn kết bo v Đài Loan, đ chúng tôi có Đài Loan dân ch ngày nay," bà phát biu, dùng cách gi ca Đài Loan cho trn chiến vn kết thúc trong bế tc khi Trung Quc không chiếm được đo.

Khi đó Đài Loan đã chiến đu vi s h tr ca M, nước đã chuyn đến thiết b quân s bao gm ha tin phòng không Sidewinder tiên tiến, giúp Đài Loan có li thế công ngh.

Thường được gi là Khng hong eo bin Đài Loan ln th hai, đây là ln cui quân Đài Loan đánh li quân Trung Quc quy mô ln cho đến nay.

Trong s các v khách M d l k nim có James O. Ellis, đô đc Hi quân đã ngh hưu. Ông nói s có mt ca phái đoàn M đã tái khng đnh cam kết tăng cường hp tác vi Đài Loan ca người dân M.

"Tuân theo Đo lut Quan h Đài Loan, mt phn ca s hp tác này là tăng cường kh năng t v ca Đài Loan cũng như kh năng ca M đ răn đe và kháng c bt k hành đng vũ lc nào qua eo bin Đài Loan", ông Ellis nói vi bà Thái.

"Khi Đài Loan đng trên tuyến đu đi mt vi s bành trướng ca chế đ đc tài, chúng tôi tiếp tc cng c quyn t ch quc phòng, và chúng tôi cũng s tiếp tc làm vic vi M v vic này", bà Thái nói.

Theo Reuters

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: VOA tiếng Việt
Read 150 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)