Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Châu Á

27/11/2022

Mục tiêu của Triều Tiên là có lực lượng hạt nhân mạnh nhất

VOA tiếng Việt

Ông Kim Jong-un nói mc tiêu ca Triu Tiên là có lc lượng ht nhân mnh nht thế gii

Nhà lãnh đo Triu Tiên Kim Jong-un nói rng mc tiêu cui cùng ca đt nước ông là s hu lc lượng ht nhân mnh nht thế gii.

kim1

Hình nh v phóng tên la ca Triu Tiên.

Ông Kim đưa ra tuyên b này khi ông thăng chc cho hàng chc sĩ quan quân đi tham gia vào v phóng tên la đn đo ln nht ca Triu Tiên gn đây, truyn thông nhà nước đưa tin hôm Ch nht.

Thông báo này được đưa ra sau khi ông Kim th sát v th tên la đn đo liên lc đa Hwasong-17 mi ca nước này và cam kết đáp tr các mi đe da ht nhân ca M bng vũ khí ht nhân vào ngày 18/11.

Xây dng lc lượng ht nhân là đ bo v phm giá và ch quyn ca nhà nước và nhân dân mt cách đáng tin cy, và "mc tiêu cui cùng ca nó là s hu lc lượng chiến lược mnh nht thế gii, lc lượng tuyt đi chưa tng có trong thế k", ông Kim nói trong quyết đnh thăng chc cho các sĩ quan.

Ông gi Hwasong-17 là "vũ khí chiến lược mnh nht thế gii" và cho biết nó th hin quyết tâm và kh năng ca Triu Tiên trong vic xây dng quân đi mnh nht thế gii.

Ông Kim nói rng các nhà khoa hc Triu Tiên đã đt được "bước tiến tuyt vi trong vic phát trin công ngh lp đu đn ht nhân vào tên la đn đo".

Chp nh vi các nhà khoa hc, k sư, quan chc quân s và nhng người khác tham gia cuc th nghim, ông Kim cho biết ông hy vng h s tiếp tc m rng và tăng cường kh năng răn đe ht nhân ca đt nước vi tc đ cc nhanh.

Các nhân viên đó đã tuyên th trung thành vi đng cm quyn, th bo v "quyn lc tuyt đi" ca đng và ông Kim, đng thi th rng "tên la ca chúng ta s ch bay mnh m theo hướng do ông y ch đnh".

H cho biết ông Kim đã "ch dy chúng tôi cn thn tng người mt" trong quá trình phát trin Hwasong-17.

Có kh năng vươn ti đt lin Hoa K, v phóng tên la đã khiến Hoa K kêu gi ch tch Hi đng Bo an Liên Hp Quc ra tuyên b buc Triu Tiên phi chu trách nhim v các v th tên la ca mình, vn b cm bi các ngh quyết ca Hi đng Bo an.

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: VOA tiếng Việt
Read 253 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)