Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Châu Á

15/01/2024

Nhóm nổi dậy Myanmar tuyên bố kiểm soát thị trấn giáp biên giới Ấn Độ, Bangladesh

VOA tiếng Việt

Mt nhóm vũ trang sc tc bang Rakhine phía tây Myanmar nói h đã nm quyn kim soát mt th trn giáp biên gii n Đ và Bangladesh, đánh du tn tht mi nht ca chính ph quân s trong cuc chiến vi các nhóm ni dy mt s vùng ca Myanmar.

myanmar1

Nhóm nổi dậy Myanmar tuyên bố kiểm soát thị trấn giáp biên giới Ấn Độ, Bangladesh

Myanmar đang đi mt vi tình trng ni dy trên nhiu mt trn, nơi các nhóm chng chính quyn quân s liên kết vi nhau và được h tr bi mt chính ph song hành ng h dân ch đã chiếm quyn kim soát mt s đn quân s và th trn. Đây là thách thc ln nht mà chính quyn phi đi mt k t cuc đo chính lt đ chính ph dân c vào năm 2021.

Người phát ngôn ca Quân đi Arakan (AA) cho biết vào cui ngày Ch nht rng h đã chiếm được Paletwa, mt th trn cng trên sông Kaladan, nơi có vai trò quan trng trong giao thương vi các nước láng ging.

Người phát ngôn ca AA Khine Thu Kha nói trong mt tuyên b : "V vn đ n đnh biên gii, chúng tôi s hp tác tt nht vi các nước láng ging".

Người phát ngôn ca chính ph quân s không tr li yêu cu bình lun. Reuters không th xác minh đc lp tuyên b ca AA.

Th trn Paletwa phía tây tht th din ra sau khi mt nhóm ni dy khác trong Liên minh ba anh em, MNDAA, chiếm th trn Laukkai phía bc bang Shan giáp biên gii vi Trung Quc.

Tun trước, chính quyn quân s đã đng ý ngng bn vi liên minh khu vc giáp Trung Quc. Cuc đàm phán được t chc ti thành ph Côn Minh ca Trung Quc và được các quan chc Trung Quc làm trung gian.

Nhưng hôm Ch nht, liên minh các nhóm ni dy nói các lc lượng ca chính quyn quân s vi phm tha thun ngng bn, m các cuc tn công ti mt s th trn bang Shan.

Reuters

Nguồn : VOA, 15/01/2024

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: VOA tiếng Việt
Read 139 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)