Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Châu Á

01/02/2024

Mỹ chuẩn bị hậu cần cho Đài Loan khi bị tấn công

VOA tiếng Việt

M chun b hu cn thế nào cho cuc xâm lược ca Trung Quc vào Đài Loan ?

Khi quân đi Hoa K và Úc tiến hành các hot đng đ b, chiến đu trên b và trên không vào mùa hè năm ngoái, h đã thu hút s chú ý v vic hai đng minh tăng cường hp tác quc phòng đ chng li tham vng quân s ngày càng tăng ca Trung Quc.

mydailoan1

Tàu sân bay USS Kitty Hawk cp cng Sydney Úc, ngày 3/7/2005, đ tham d cuc tp trn chung M-Úc, Talisman Sabre, ngoài khơi Queensland.

Nhưng đi vi các nhà hoch đnh chiến tranh ca M đang chun b cho mt cuc xung đt tim tàng Đài Loan, cuc tp trn Talisman Sabre ni bt có giá tr kín đáo hơn nhiu : Chúng giúp to ra các kho d tr thiết b quân s mi được đ li Úc sau khi cuc tp trn kết thúc vào tháng 8/2023, các quan chc M nói vi Reuters.

Hoa Kỳ và các đng minh ngày càng lo lng rng trong nhng năm ti Ch tch Trung Quc Tp Cn Bình có th ra lnh cho quân đi chiếm gi Đài Loan, hòn đo được qun lý dân ch mà Trung Quc coi là lãnh th ca mình. Vì vy, quân đi Hoa K đang xem xét k lưỡng kh năng sn sàng quân s ca mình và c gng bt kp trong mt lĩnh vc quan trng : mng lưới hu cn.

Quân đi cho biết thiết b ca cuc tp trn Talisman Sabre bao gm khong 330 xe, xe kéo và 130 công-tơ-nơ trong kho Bandiana, phía đông nam Úc.

S lượng trang thiết b mà trước đây quân đi M chưa tha nhn là đ đ cung cp cho khong 3 đi đi hu cn, vi s lượng lên ti 500 binh sĩ tr lên, tp trung vào vic đm bo ngun cung cp đến tay các chiến binh.

Đó là loi trang thiết b cn thiết cho mt cuc din tp trong tương lai, mt thm ha thiên nhiên hoc trong mt cuc chiến tranh.

Đi tướng Lc quân Charles Flynn, ch huy Lc quân hàng đu Thái Bình Dương, nói vi Reuters trong mt cuc phng vn : "Chúng tôi đang tìm cách làm điu này ngày càng nhiu".

Ông nói thêm : "Có mt s quc gia khác trong khu vc mà chúng tôi đã có tha thun thc hin điu đó" nhưng không nêu tên các quc gia c th.

Các cuc phng vn ca Reuters vi hơn hai chc quan chc hin ti và trước đây ca Hoa K phát hin ra rng hu cn quân s ca M Thái Bình Dương là mt trong nhng đim d b tn thương ln nht ca Hoa K trong bt k cuc xung đt tim n nào v Đài Loan.

Theo các quan chc và chuyên gia hin ti và trước đây, các cuc tp trn ca M đã kết lun rng Trung Quc có th s c gng ném bom các ngun cung cp nhiên liu máy bay hoc tàu tiếp nhiên liu, làm tê lit sc mnh trên không và trên bin ca M mà không cn phi chiến đu vi các máy bay chiến đu được trang b vũ khí hng nng hoc đánh chìm hm đi tàu chiến mt nước ca M.

Đ đáp tr, M đang c gng m rng các trung tâm hu cn quân s ca mình ra khp khu vc - bao gm c các kho Úc, các quan chc nói vi Reuters.

Khi được hi bình lun, Ngũ Giác Đài nói B Quc phòng đang hp tác vi các đng minh đ giúp lc lượng M cơ đng và phân tán hơn.

Tòa đi s Trung Quc ti Washington đã không tr li ngay yêu cu bình lun ca Reuters. Tòa đi s Úc ti Washington đã chuyn các câu hi ti B Quc phòng nhưng B này không tr li ngay yêu cu bình lun.

Nhưng các nhà phê bình cho rng mng lưới ca Washington vn còn quá tp trung và chính ph chưa đu tư đ tin hoc chưa cp bách cho n lc này.

Ri ro cho M

B phn hu cn ca quân đi Hoa K, B Tư lnh Vn ti Hoa K (TransCom), đã đt được thành công ln : chuyn hơn 330 triu kg thiết b và hơn 2 triu viên đn pháo cho quân đi Ukraine trong cuc chiến vi Nga.

Các quan chc và chuyên gia M tha nhn vic h tr Đài Loan, cách b bin Trung Quc khong 160 km, s là mt công vic khó khăn hơn.

M chưa chính thc tuyên b s can thip nếu Trung Quc tn công Đài Loan nhưng Tng thng Joe Biden đã nhiu ln cho thy ông s trin khai quân đi M đ bo v hòn đo này.

Các quan chc M nói ông Tp đã ra lnh cho quân đi ca mình sn sàng chiếm Đài Loan vào năm 2027. Nhưng nhiu nhà phân tích coi đó là mt n lc nhm cng c quân đi ca ông hơn là mt mc thi gian cho cuc xâm lược.

Mt quan chc quân s cp cao ca M, phát biu vi điu kin giu tên, cho biết ngun cung cp đn dược đng đu danh sách ưu tiên n Đ Dương-Thái Bình Dương. Tiếp theo đó là nhiên liu, thc phm và ph tùng cho thiết b. Quan chc này nói : "Nếu chúng tôi hết đn đ bn đó s là mt vn đ ngay lp tc", đng thi cho biết thêm vic lp kế hoch cho trường hp khn cp Đài Loan đã được tiến hành tt.

Các quan chc M cnh báo rng trong mt cuc xung đt ln, các tàu Hi quân có th nhanh chóng hết các phi đn phòng th.

Bà Becca Wasser ti Trung tâm An ninh M Mi (CNAS), cho biết tác đng tim tàng ca các cuc tn công vào các trung tâm hu cn, tàu tiếp nhiên liu và máy bay tiếp nhiên liu trên không ca Hoa K là mt "li cnh tnh" đi vi nhiu nhà lp pháp.

Bà Wasser nói : "Trung Quc s c tình tn công mt s nút hu cn đ gây khó khăn cho Hoa K trong vic duy trì hot đng n Đ Dương-Thái Bình Dương".

Đ gii quyết nhng nơi d b tn thương như vy, quân đi M đang tìm kiếm nhng nơi như Úc như nhng đa đim an toàn hơn đ d tr thiết b, ngay c khi nước này m rng hp tác vi Philippines, Nht Bn và các đi tác khác Thái Bình Dương.

Chính quyn Biden tuyên b vào tháng 7 năm ngoái rng Hoa K cũng s thành lp mt trung tâm hu cn tm thi Bandiana, Úc, vi mc đích cui cùng là to ra mt "khu vc h tr hu cn lâu dài" Queensland.

Vào tháng 7, Lc lượng Không quân Hoa K đã t chc cuc tp trn Mobility Guardian 23 n Đ Dương-Thái Bình Dương vi Úc, Canada, Pháp, Nht Bn, New Zealand và Vương quc Anh, bao gm thc hành tiếp nhiên liu trên không và sơ tán y tế.

Quân đi đã tn dng cơ hi đ đ li thiết b, k c Guam. Thiếu tướng Không quân Darren Cole, giám đc hành quân ca B Tư lnh Cơ đng Không quân, cho biết thiết b đó đã giúp các lc lượng đó đi phó vi nhng hu qu t cơn bão Mawar gn đây nhưng cũng s hu ích trong bt k cuc xung đt nào trong tương lai.

Tướng Cole lưu ý rng quyn ch huy ca ông không ch chu trách nhim cu tr thiên tai mà còn chu trách nhim d phòng "cho đến các hot đng chiến đu toàn din, chiến tranh quy mô ln".

T ‘đúng lúc cho đến trong trường hp cn thiết

Đã có mt s thay đi trong suy nghĩ ca quân đi Hoa K. Trong nhiu thp k, M không phi lo lng v vic mt thế lc nước ngoài nhm vào các căn c hu cn ca mình. Điu đó cho phép các nhà quy hoch tp trung vào tính hiu qu, áp dng mô hình hu cn "đúng lúc" ph biến các nhà sn xut thuc khu vc tư nhân.

Cách tiếp cn đó đã dn đến quyết đnh tiết kim chi phí đ to ra các căn c khng l, như Căn c Không quân Ramstein Đc. Ramstein được an toàn trước các cuc tn công ca Taliban và Nhà nước Hi giáo.

Nhưng mt cuc xung đt vi Trung Quc có th khiến các căn c khng l, trong đó có Tri Humphreys gn Seoul tr thành mc tiêu hàng đu. Ri ro này đang thúc đy vic chuyn sang mt cách tiếp cn hu cn tn kém hơn, bao gm vic phân tán kho d tr ca Hoa K và đnh v trước các ngun cung cp xung quanh khu vc.

Chun đô đc Dion English, mt trong nhng sĩ quan hu cn hàng đu ca Ngũ Giác Đài, nói : "Thay vì lp kế hoch cho hiu qu, bn có th (cn) lp kế hoch có hiu qu và chuyn t ‘Đúng lúc sang Trong trường hp cn thiết".

M đã làm điu này Châu Âu sau khi Nga sáp nhp Crimea vào năm 2014, chun b sn kho và đu tư vào các căn c và sân bay mà quân đi M có th s dng nếu cn. Trong 5 năm trước cuc xâm lược ca Nga vào Ukraine năm 2022, Ngũ Giác Đài đã yêu cu Quc hi tài tr 11,65 t đô la đ b trí thiết b Châu Âu.

Ngược li, mt phân tích ca Reuters v yêu cu ngân sách ca Ngũ Giác Đài cho thy quân đi hin có kế hoch ch yêu cu 2,5 t đô la t năm tài chính 2023 đến 2027 đ b trí thiết b, nhiên liu và ci thin hu cn Châu Á. Ngũ Giác Đài hin có ngân sách hàng năm khong 842 t đô la.

Mt vn đ tn kém khác là đi tàu vn ti M đã cũ. Tui trung bình ca các tàu được thiết kế đ ch hàng nng, như xe tăng, vào khu vc xung đt là 44 năm và mt s có tui th hơn 50 năm.

Mt phân tích sâu sc ca CNAS đã kết lun : "B Quc phòng đã đu tư dưới mc mt cách có h thng vào lĩnh vc hu cn v tin bc, năng lượng tinh thn, tài sn vt cht và nhân s".

Thượng ngh sĩ Roger Wicker, thành viên Đng Cng hòa hàng đu trong y ban Quân v Thượng vin, cho biết Ngũ Giác Đài và Quc hi cn tp trung hơn na vào các căn c và hu cn Thái Bình Dương.

Ông nói vi Reuters : "Kh năng ngăn chn xung đt Tây Thái Bình Dương trong 5 năm ti ca chúng ta chưa đt đến mc cn thiết".

Reuters

Nguồn : VOA, 01/02/2024

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: VOA tiếng Việt
Read 226 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)