Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Châu Á

08/02/2017

Trung Quốc sẽ cải thiện luật thường trú nhân

VOA tiếng Việt

Trung Quốc s ci thin lut l đ cp quy chế thường trú nhân vĩnh vin cho người nước ngoài trong n lc tăng cường cht xám, tài năng cho quc gia, theo tin truyn thông nhà nước.

china1

Trong năm 2016 có 1576 người nước ngoài đã tr thành thường trú nhân vĩnh vin ti Trung Quc.

Trung Quốc đang c gng trong vài năm ti to ra hàng triu công ăn vic làm tại các vùng đô th, dù tăng trưởng kinh tế quc gia đã chm li t l 6,7% trong năm 2016, chm nht trong vòng 26 năm qua.

Tân Hoa xã ngày 5/2 dẫn thng kê t B Công an cho hay trong năm ri có 1576 người nước ngoài đã tr thành thường trú nhân vĩnh viễn ti Trung Quc, tăng 163% so vi năm trước đó.

Bộ này nói rng Trung Quc t năm 2015 đã đt nhng tiến b ln trong vic đơn gin hóa chính sách nhp cnh và thường trú cho người nước ngoài, giúp thu hút thêm nhân tài t hi ngoi.

Tuy nhiên, giới học thut và chuyên môn nước ngoài thnh thong vn phàn nàn v các chính sách visa cng nhc ca Trung Quc.

Trong số nhng yếu t cn tr Trung Quôc thu dng nhân tài t nước ngoài phi k đến nhng rào cn kim soát, chng hn như kim duyt internet. Ngoài ra, tình trạng ô nhim môi trường, khói mù dày đc ti các thành ph ln như Bc Kinh, cũng nm trong s nhng quan ngi hàng đu ca nhng người t nước ngoài mun đnh cư ti Trung Quc.

Quay lại trang chủ
Read 664 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)