Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

03/03/2017

Tại ta hay tại người ?

Hoàng Giang

Khoảng 5 năm tr li đây, cuc chiến biên gii năm 1979 vi Trung Quc đã bt đu được viết và nói đến mt cách ci m hơn, có l nguyên do bt đu t v dàn khoan HD-981 khi Trung Quc có nhng đng thái hung hăng ti khu vc bin Đông. Trên rt nhiu mt báo chính thng cũng như nhiu blog cá nhân mng xã hi, thông tin c th, tài liu lch s v chiến tranh biên gii được nhiu người đc và chia sẻ. Không ít người tr bt ng v mt s kin lch s quan trng như vy nhưng gn như không được đ đng đến trong chương trình sách giáo khoa S t trước đến gi. Thông tin v cuc chiến được lan rng và nhn được nhiu phn hi khá tích cc vì phn thng cui cùng thuc v Vit Nam khi đt nước ta đã đánh đui được quân Trung Quc ra khi biên gii.

taita1

Trung Quốc : tay anh chị cây khế phải gánh chịu hậu quả

Có thể nói, trong mt s tài liu v chiến tranh biên gii, Trung Quc l rõ b mt là mt tên "anh em cây khế" đy mưu mô và xo quyt. Câu tuyên ngôn "Không có đồng minh, k thù nào là mãi mãi, ch có li ích quc gia là vĩnh cu" đã được Trung Quc áp dng hiu qu, đi li đt nước này mãi mãi đi kèm cùng hình nh tráo tr, lt lng và cơ hi. Không th ph nhn được sau cuc chiến biên gii 1979, Vit Nam rơi xung vc thm khi tình trng đt nước bế quan ta cng, kinh tế kit qu, Liên Xô cũng dn đi xung trong khi quan h vi Trung Quc thì đóng băng hoàn toàn, dn đến mt cuc trao đi kinh tế mang tính chính tr trong hi ngh Thành Đô năm 1991, mà cho đến bây gi vn là mt s kin lch s còn nhiu un khúc. Không ít người cho rng đây là mt trong nhng giai đon tt hu quan trng dn đến vic Vit Nam có tc đ phát trin quá chm tr nhiu đến như vy so vi các nước khác, đc bit là vi Trung Quốc.

Đúng, đất nước ta đã không bt kp xu hướng hi nhp trong c thp niên nhng năm 80. Tuy nhiên, ch vi đ tha cho tên láng ging to ln, trước hết chúng ta vn phi luôn nhìn v ni lc ca bn thân mình. Đã quá đ đ nhc v Vit Nam và nhng cuộc chiến tranh. Người Vit không th tiếp tc nhc đi nhc li và t hào v mt cuc chiến thng biên gii vi Trung Quc khi mà thế gii đã quá chán ngán vi con quái vt mang tên "chiến tranh". H s ch thng mt mà hi rng, vy sau ln chiến thng y, Việt Nam làm được thêm nhng gì ? Đáng bun thay, cũng như đi vi chiến thng mà Cng Sn đã giành được t năm 1975 trong cuc đi đu vi Hoa Kỳ, Vit Nam có th luôn đáng gm trong các cuc chiến tranh, nhưng li thua nhng mt trn quan trng khác. Chính quyền Vit Nam đang t nguyn m mt đường cho Trung Quc vào đt nước mình mà không cn bt kỳ mt cuc chiến nào. Nhng h thng cu vượt, tàu đin ngm trong tay ca các nhà thu Trung Quc méo mó, tm b, đang xây dng d phi b ng vì b đòi thêm kinh phí. Các nhà máy sắt, thép như Formosa vn tiếp tc hoành hành x thi công nghip chưa qua x lý khp bin min Trung. Người dân Trung Quc vi chính sách du lch được ni lng t phía Vit Nam đ xô đến Đà Nng, Nha Trang… kinh doanh trái phép và coi thường chính người dân Vit ra mt, trong khi vn đ xâm chiếm toàn b bin Đông bng đường lưỡi bò vn chưa có hi kết.

Với v trí đa lý bt li khi nm ngay sát nách và b Trung Quc o ép v nhiu mt, Vit Nam không có s h tr hoàn ho v ngoi lực. Nhưng ni lc ca đt nước li mc rung khi chính quyn luôn mun đc khoét, vơ vét ngun thuế ca dân, làm cn kin tài nguyên đt nước. Có chăng là chúng ta đã tht bi trong cuc chiến vi chính bn thân mình. Ngày 17 tháng 2, phi tri qua hơn 30 năm, các thế h sau mi phn nào biết đến ý nghĩa ca cuc chiến đánh đui gic Tàu. 10 vn người đã ngã xung trên nhng mnh đt biên gii phía bc đ bo v đt nước, đ khng đnh ch quyn, đ li mt mnh đt Vit trn vn cho thế h tương lai. Liu có phải nhng đng bào, chiến sĩ này đã hy sinh vô nghĩa ? Ngày 17 tháng 2, hãy cúi đu tưởng nim nhng con người anh dũng ngày y và cúi đu ngm v T quc hôm nay.

Hoàng Giang

Nguồn : VOA, 02/03/2017

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Hoàng Giang
Read 492 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)