Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

09/07/2019

Truyện dài về phát biểu và tầm nhìn của ông Võ Văn Thưởng

Nhiều tác giả

Ông Thưởng đang nói về ‘Quyền’ của ai ?

Mặc Lâm, VOA, 09/07/2019

Đó không phải là th mà nhân dân tng nghĩ là mình có. Đó cũng không phi là câu nói mà người thp c bé hng kêu gào trước các dinh th mang tên "nhân dân", mà đó là câu nói khng đnh ca mt cán b tuyên giáo cao nht nước v quyn ca Đng mà ông là người đi din.

thuong1

Ông Thưởng đang nói về ‘Quyền’ của ai ? Hình minh họa.

Nguyên văn câu nói của ông Võ Văn Thưởng, y viên B Chính Tr, Trưởng ban Tuyên Giáo Trung ương : "Internet là xa l,cho mấy làn xe chạy là quyền của chúng ta" được phát biu trong ngày 5 tháng 7 ti hi ngh báo cáo viên các tnh u, thành u, đng u trc thuc Trung ương.

Đây là lần th hai ông Võ Văn Thưởng ch đo cp dưới v vai trò ca Internet đã, đang và còn gây nguy hại cho Đng, cho chính ph. Ln trước ông nói v mng xã hi ln này ông nói v các thế lc đang li dng Internet đ chng đi li chính quyn, và người dân tht s ngc nhiên khi ông Thưởng khng đnh, cho bao nhiêu làn xe chy trên đó là "quyền ca chúng ta".

Vậy "chúng ta" là ai mà quyn hành bao trùm c đt nước như vy ?

Không khó để tr li, chúng ta là Đng cm quyn mà ông Võ Văn Thưởng là người phát ngôn cho s tht mà bao năm nay Đng vn c tránh né, hay nói đúng hơn c sơn phết bề ngoài với hàng trăm khu hiu mà khu hiu ln nht, hay nht, ăn tin nht là "Nhà nước ca dân, do dân, vì dân" vn đang còn treo trên khp mi min đt nước.

Từ "ca dân" nay tr thành "ca chúng ta", ông Thưởng lt lá bài ty mà Đng vn c giu vi "quyền" mà người dân vn mơ h nghĩ là ca mình. Cái quyn bé tí nm trong Hiến pháp lâu quá không ai lt ra xem nay đã b bi thi gian che khut. Quyn con người trong đó bao gm quyn bày t chính kiến, quyn lên tiếng trước cái hư đn, bt toàn ca chế đ, quyn mưu cu hnh phúc ca tng cá nhân trong đt nước nay đã tr thành câu ch thi thượng, làm dáng và hoàn toàn vô nghĩa trước nhà nước, trước chính quyn nhân dân.

Ông Thưởng không nói ngoa, ông ch trình bày s tht và s tht thì mt lòng. Người mt lòng là dân chúng, nhng người b tước mt cái "quyn" ca mình mà bây gi mi biết.

Nhưng ông Võ Văn Thưởng, trong vai trò mt cán b tuyên giáo cao cp nht ca Đng không ngi ngùng gì khi lt luôn con bài xu xí ca nhà cái, con bài mà ông gi là 3 thành phần đang làm cho nghn li đi trên xa l Internet và ông nhn li vi nhân dân rng ông mun cho chy hay cm lúc nào cũng được, vì đó là quyn ca ông, quyn ca Đng.

Ba nhóm đối tượng mà ông Thưởng ch ra làm cho không ít người ngc nhiên, nhất là nhóm th nht mà ông gi là nhóm 1 "bao gm nhng người nghiên cu lý lun, thc tin các nước trong cuc đu tranh chính tr gia ch nghĩa xã hi và ch nghĩa tư bn". Lun c này đúng trong thi kỳ chiến tranh Vit Nam, khi min Nam đi din cho chế đ t do dân ch chng li cuc chiến mà Cng Sn phát sut t Liên xô lan tràn trên khp thế gii. Lúc y min Nam phi nghiên cu ch thuyết Mác Lê, Ch nghĩa xã hi nhm vch trn nhng ngy bin, nhng sai lm hay nhng bin gii mà người dân bình thường khó hiu được ngn ngành. Thế nhưng t khi đt nước gom v mt mi thì không my ai phi tra sách, vào thư vin hay tìm tòi v hc thuyết mà người cng sn gi đu giường na. Lý do : mi lý thuyết đu được phơi bày trước mt người dân t thc tin đời sng.

Vì vậy đào đâu ra nhng người "nghiên cu lý lun gia ch nghĩa xã hi và ch nghĩa tư bn" trên không gian mng Internet như ông Thưởng áp đt. Nếu có, ông nên mng và nên phát huy vai trò ca h vì đơn gin là còn ai tin ch nghĩa xã hi na mà nghiên cứu ?

Nhóm thứ hai ông Thưởng nhc đến là nhng t chc cc đoan hi ngoi như Vit Tân, hay Vit Nam Phc Quc… đang li dng Internet đ chng phá Vit Nam. Lp lun này khá mù m vì vi sc mnh ca Vit Nam hin nay, công an d dàng ngăn cn mọi đường truyn không phù hp vi khu v nhà nước không cho mi lp lun phn li cách mng và lũng đon th chế mà ông Thưởng khng đnh toàn quyn cm hay không cm.

Nhóm thứ 3, có l là nhóm mà ông Thưởng lo lng nht nhưng c che du đem nó xung hàng thứ yếu đ gim nh mc đ nghiêm trng ca nó. Đó là "lc lượng len li, phc tp không khó đ nhn ra nhưng li rt khó v đu tranh đó là cán b đng viên, k c có nhng đng viên tng gi chc v trung cao cp trong b máy, h thng chính tr ca chúng ta, suy thoái về tư tưởng chính tr, t din biến, t chuyn hoá."

Từ nhiu năm nay nhng người phn tnh trong đng ngày càng nhiu. H là nhng đng viên cao cp nm trong h thng quyn lc nhưng sm nhn ra sai lm ca mình khi b c tui thanh xuân ra làm bàn đạp cho Cng sn cướp chính quyn và sau đó cướp c quyn sng ca nhân dân. H là nhng đng viên trung cp sut đi tn ty cho gung máy nhưng đi li là nhng bi kch mà h và gia đình phi đi mt hàng ngày dưới chế đ mà h hết lòng bo vệ. H là nhng đng viên oan vì mt đt, mt nhà mt c s hưu vì lên tiếng chng li chính sách trưng thu đt ca nhà nước. H là nhng trí thc đng viên mt c quyn suy nghĩ ca mt trí thc chân chính mà phi hướng b não vào ngón tay đnh hướng ca Đảng. H là nhân dân tng tin vào đng, nhng người bòn mót tng lon go nuôi quân, tng ch vàng hiếm hoi cho cuc chiến tranh thn thánh…

Vậy thì làm sao ông Thưởng và Đng cm quyn ca ông chng li ni lc lượng hùng hu này ? H có mt khp mi nơi và không ít ỏi như ông nghĩ chng qua h chưa tp trung đ đ ông và Đng cm quyn nhn ra đúng sc mnh tim n ca h.

Con đường mà ông Thưởng ví von trên Internet chng qua là con đường o, nếu ông cm được thì cũng không thu v bt c kết qu nào, có chăng là danh tiếng ca riêng ông, người dám đng trước mt 95 triu "nhân dân" mà tuyên b "quý nhân dân không còn quyn gì na đâu vì đng đã trưng thu quyn ca quý v".

Mặc Lâm

Nguồn : VOA, 09/07/2019

*******************

Võ Văn Thưởng, khi 49 ‘lú’ hơn cả 75

Trân Văn, VOA, 08/07/2019

Ông Võ Văn Thưởng, 49 tui, y viên B Chính tr kiêm Trưởng ban Tuyên giáo ca Ban chấp hành trung ương Đng cộng sản Việt Nam va chng minh, ông hơn hn ông Nguyn Phú Trng, Tng bí thư, 75 tui, v đ… "lú".

vvt1

Võ Văn Thưởng, y viên B Chính tr kiêm Trưởng ban Tuyên giáo ca Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam.

***

Nhiều người đang bày t s bt bình v nhng nhn đnh, tuyên b ca ông Thưởng ti "Hi ngh Báo cáo viên các tnh y, thành y, đng y trc thuc trung ương", mi din ra hôm 5 tháng 7 (1).

Đa số ch trích vic ông Thưởng cho rằng : Internet là xa l, cho dùng bao nhiêu làn là quyn ca đng, thành ra đng không cn lo lng v chuyn t do Internet s nh hưởng ti nhân quyn hay t do ngôn lun.

Tuy tuyên bố va k bc l s nghit ngã trong nhn thc, s trch thượng c về tâm thế ln tư thế ca thành viên tr nht trong B Chính tr nhưng vi k viết bài này, điu đó vn chưa phi là lõi đ nhìn ra ct cách ca đi din mt thế h s kế tha quyn lãnh đo toàn din, tuyt đi Vit Nam trong vài năm ti. Kh năng, tư cách của đng chí Võ Văn Thưởng thế nào, nm ch khác và cn được nhn din sm…

***

Nhìn một cách tng quát, phát biu ca ông Thưởng ti "Hi ngh Báo cáo viên các tnh y, thành y, đng y trc thuc trung ương" có rt nhiu đim ti và đim ti nht là v "nn tng tư tưởng" ca mt y viên B Chính tr ph trách tuyên giáo.

Có đúng đảng ta "đã có sự phát trin ln v lý lun, chng hn, xác đnh các đc trưng ca xã hi xã hi ch nghĩa mà chúng ta xây dng, xác đnh được nhng mi quan h ln trong quá trình phát triển mà chúng ta cn phi gii quyết trong quá trình quá đ đi lên ch nghĩa xã hi, xác đnh được mô hình tng th v kinh tế đó là kinh tế th trường, đnh hướng xã hi ch nghĩa…" ?

Có đúng "Tổng bí thư hin nay thc s là nhà lý lun có tm tưởng. Tuy nhiên, đng ta vi tinh thn khiêm tn, không mun sùng bái cá nhân, không mun tuyt đi hóa vai trò cá nhân mà đ cao vai trò tp th ca đng cho nên đôi khi không tuyên truyn mt cách đy đ làm cho chúng ta không thy đ, thy hết h thng đy đ nhng thành tu v mt lý lun mà chúng ta đã đt được" ?

Thay vì tranh luận vi ông Thưởng, tt nht, nên s dng nhng nhn đnh, tuyên b ca chính ông Nguyn Phú Trng đ xác đnh… đ "lú" ca ông Thưởng hơn xa ông Trng.

Ngày 24/10/2013, khi tham gia góp ý cho Dự tho sa đi Hiến pháp 1992, ông Trng, Tng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam, không đng tình vi mt s đim trong "Li nói đu" ca d tho có liên quan đến xây dng ch nghĩa xã hi. Lúc đó, ông Trng tng thú nhn, chuyn xây dng chủ nghĩa xã hội còn dài lắm, hết thế k này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thin Vit Nam hay chưa (2)…

Từ đó đến nay, không riêng ông Trng, nhiu viên chc cao cp mà quá trình cng hiến cho s nghip xây dng chủ nghĩa xã hội ti Vit Nam dày hơn, dài hơn ông Thưởng, liên tc đưa ra những thú nhn tương t. Gn nht – cách nay chưa đy hai tháng, ti Hi ngh ln th 10 ca Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa 12 – ông Trng công khai đ ngh toàn đng tho lun v vai trò ca kinh tế nhà nước, có thc thi đi mi chính tr hay không (3) ?...

Hai dẫn chứng va k cho thy, rõ ràng ông Thưởng nói láo. Trong khi chính ông Trng không giu giếm s lúng túng v đnh hướng, ông Thưởng li khăng khăng khng đnh : Tổng bí thư hin nay thc s là nhà lý lun có tm tư tưởng. Nếu đng chí, đng bào chưa nhn ra "tầm" ca ông Trng và "nhng thành tu v lý lun" thì đó là do đng… khiêm tn, không mun sùng bái cá nhân, không mun tuyt đi hóa vai trò cá nhân !

Bất chp thc tế khen ly được, trâng tráo ti mc như thế ngay trước thm Đi hi đng khóa 13, có nên xem ông Thưởng "nnh" và là mt biu hin đin hình, đi din cho nhng phn t "cơ hi v chính tr" ? Chuyn bt chp thc tế khen ly được như ông Thưởng va biu din là "biu hin ca s suy thoái v đo đc, nh hưởng nghiêm trng ti s nghip cách mạng do đng lãnh đo" hay là đim son v "tư tưởng, lp trường" ?

***

Trong ba năm vừa qua, tuy là y viên B Chính tr, kiêm Trưởng ban Tuyên giáo ca Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, ông Thưởng nói rt ít. Mãi ti gn đây, khi toàn đng bt đu rn ràng cho Đi hi đng khóa 13, ông mi "xut đu, l din", lp ngôn qua mt s bài viết, phát biểu. Ngoài chuyn khen ly được như đã dn ti hi ngh va k, ông Thưởng còn bc l tâm thế, tư thế ca mt bo chúa.

"Đồng chí" Võ Văn Thưởng không giu diếm hn thù vi đám đông dám góp ý "băng rôn sai chính t, băng rôn sai ngày tháng năm", khng định đó là "đ phá và tn công vào đi ngũ ca chúng ta". Dường nhưng chí" cũng là người đu tiên, công khai xếp cán b, đng viên, k c cao cp, nói khác vi ch trương, đường li ca đng vào "nhóm th ba thuc thế lc thù đch".

"Đồng chí" hết sức bất bình khi x lý cán b, đng viên có ý kiến khác vi ch trương, đường li quá nh nhàng. Theo "đng chí", chuyn mt đng viên, làm vic ti Văn phòng UBND Thành phố Hồ Chí Minh đưa hình nh mt cu lãnh đo đng, nhà nước lên Internet, t giác nhân vt này tham nhũng, rồi phê phán c Trưởng ban Tuyên giáo ca Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam nhưng chưa x lý ti nơi, ti chn là không th chp nhn được.

"Đồng chí" còn là người đu tiên cnh báo v đi ngũ ging viên chính tr. Theo "đng chí", nhng câu chuyn tiếu lâm chính tr nguy hại không phát xut t va hè mà là t đi ngũ này, thành ra phi chn chnh ngay lp tc "công tác giáo dc chính tr, tư tưởng". Ngoài "gia tăng bi dưỡng, cp nhp kiến thc" còn phi "xây dng đi ngũ giáo viên lý lun chính tr đt yêu cu".

Với "đồng chí" Võ Văn Thưởng, nhng hu qu thm khc liên quan ti đt đnh ch tiêu đ x lý trong "ci cách rung đt", "ci to tư sn",… không đáng bn tm. Cho nên "đng chí" yêu cu, t nay ti Đi hi đng th 13, mi đa phương phi "chắt lc đi tượng", "xử lý mt vài đng viên vi phm, mt vài công dân s dng Internet, mng xã hi vi phm Lut An ninh mng" nhằm răn đe và mnh ming bo đm "tình hình sẽ tt hơn rt nhiu".

Chưa rõ cm nhn ca "đng chí" Võ Văn Thưởng v vai trò, v trí ca "đng chí" trong tương lai thế nào nhưng rõ ràng "đng chí" đang "nhe nanh, múa vut". "Đng chí" không hài lòng vi vic x lý sai phm ca báo chí như va qua vì ging "gãi ghẻ". Đó là lý do thời gian gn đây, x lý báo chí không theo các qui phm pháp lut hiện hành mà "chủ yếu bng phương pháp ca đng".

***

"Đồng chí" Võ Văn Thưởng va nhn mnh thêm mt ln na : "Cả thế gii lo lng trước s phát trin ca mng xã hi, truyn thông xã hi" ! Trên thực tế, mng xã hi, truyn thông xã hi to ra đ dng cơ hi cho các giới nhưng ging như xã hi thc, thế gii o cũng có nhiu vn nn. Lo lng ca thiên h là lo lng v nhng tác đng bt li đến trt t, tr an, văn hóa, giáo dc, y tế,…

Thiên hạ không lo lng và t chc ngăn chn, x lý nhng người chia s thông tin, ý kiến khác vi h thng chính tr, h thng công quyn x h. Dn "lo lắng ca thế gii" để bt ming, trn áp đng bào có s khác bit vi mình v tư tưởng, nhn thc là ngy bin. Phi hiu thế nào khi "nâng cao chất lượng hiu qu qun lý, s dụng Internet và mng xã hi" chỉ là chn, x nhng người khác bit v tư tưởng, nhn thc nhưng làm ngơ, to điu kin cho nhng khuynh hướng lc hu, phn khoa hc kiu như "sinh con thun t nhiên" (4), "thc dưỡng" (5),… tràn lan trên mng xã hi, truyn thông xã hi dù chúng nguy hi cho sc khe cng đng, đe da tính mng con người ?

Khi "nâng cao chất lượng hiu qu qun lý, s dng Internet và mng xã hi" nhưng chí" Võ Văn Thưởng và các "đng chí" lãnh đo h thng chính tr, h thng công quyền chủ trương đang đi theo chiu ngược li vi tiến trình phát trin chung ca nhân loi thì chúng ta s đi đến đâu : Thi kỳ đ… đng hay thi kỳ đ… đá ? "Đng chí" Võ Văn Thưởng – ngôi sao va lóe sáng trên vòm tri chính tr Vit Nam - tr li được không ?

Trân Văn

Nguồn : VOA, 08/07/2019

Chú thích :

(1) https://thanhnien.vn/thoi-su/ong-vo-van-thuong-internet-la-xa-lo-cho-may-lan-xe-chay-la-quyen-chung-ta-1100278.html

(2) https://thanhnien.vn/thoi-su/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-phat-bieu-tai-to-ve-du-thao-sua-doi-hien-phap-1992-469414.html

(3) http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thoi-su/2019-05-16/phat-bieu-cua-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-nguyen-phu-trong-khai-mac-hoi-nghi-trung-uong-10-71458.aspx

(4) http://soha.vn/gioi-y-hoc-canh-bao-ve-trao-luu-sinh-con-thuan-tu-nhien-20180402162952087rf20180402162952087.htm

(5) http://soha.vn/vi-sao-thuc-duong-ohsawa-duoc-nhieu-nguoi-tin-la-than-duoc-chua-ung-thu-nhung-bs-khong-ung-ho-20181016152505085.htm

*********************

Thấy gì từ bài nói chuyện 'bắt câm mồm phải câm mồm' của Võ Văn Thưởng ?

Trúc Giang, VNTB, 07/07/2019

Từ đầu tháng 7/2019, trụ sở báo Bình Phước bị ‘xóa sổ’ và ‘được’ sát nhập vào Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình Phước. Giám đốc cơ quan hợp nhất là Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước.

Đây là tỉnh thứ hai, sau tỉnh Quảng Ninh (thực hiện từ tháng 1/2019) đã thực hiện việc "Đảng hóa 100%" báo chí trên phạm vi tỉnh. Bất kỳ tiếng nói phản biện nào ‘bàn ra’ về chính sách của Đảng và Nhà nước, đều không được phép ghi nhận và đăng tải ở báo và đài phát thanh truyền hình của hai tỉnh đó.

Điều này được cho rằng là nghiêm túc tuân theo 'hành lang lề lối' của cơ quan Tuyên giáo Trung ương, nơi mà vị trưởng ban Võ Văn Thưởng vừa đăng đàn tuyên bố tại hội nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương hôm 5/7, rằng : "Internet là xa lộ, cho mấy làn xe chạy là quyền chúng ta". 

Bài nói chuyện này của ông Võ Văn Thưởng dài đến 75 phút với rập khuôn kiểu ví von như thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tự sướng "EVFTA và EVIPA là hai tuyến cao tốc nối Việt Nam và EU" (1), khi ông Thưởng ‘kiêu ngạo cộng sản’ cho rằng, ‘không cần phải lo lắng tự do internet sẽ ảnh hưởng tới nhân quyền hay tự do ngôn luận’, vì trên xa lộ thông tin, ‘cho mấy làn xe, loại xe nào chạy là quyền chúng ta’.

Tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Bình Phước đã có tuyến xa lộ chỉ có một làn xe dành cho Đảng. Ở Thành phố Hồ Chí Minh, chuyện này cũng bắt đầu qua việc từ tháng 7/2019, ấn phẩm "Doanh nhân Sài Gòn cuối tuần" đã đình bản, sau 16 năm hoạt động. Số báo 809 phát hành hôm 28/06/2019 là số cuối cùng. Có thể gọi đây là tờ báo tư nhân, do nhà báo Trần Trọng Thức cùng nhóm của họa sĩ thiết kế Nguyễn Văn Vinh ‘nhận thầu’ thực hiện hoàn toàn bằng đồng vốn từ tiền túi cá nhân.

Đảng cộng sản của ông trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng sợ gì ở tờ có tên "Doanh nhân Sài Gòn cuối tuần", hay báo giấy của tỉnh ủy Bình Phước, Quảng Ninh ?

Sự sợ hãi ở đây là có thật theo đúng nghĩa đen. 

Trong bài nói chuyện 75 phút về nội dung quán triệt Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng nói rằng lâu nay Đảng cộng sản có cả ‘thù trong lẫn địch ngoài’, với 3 nhóm đối tượng thù địch.

Nhóm 1 bao gồm những người nghiên cứu lý luận, thực tiễn ở các nước trong cuộc đấu tranh chính trị giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản.

Nhóm thứ 2 là lực lượng cực đoan người Việt ở nước ngoài kết hợp với số chống đối, bất mãn trong nước để lập ra các tổ chức như Việt Tân, Việt Nam phục quốc…

Nhóm "thế lực thù địch" thứ 3, theo ông Thưởng, là lực lượng len lỏi, phức tạp không khó để nhận ra, nhưng lại rất khó về đấu tranh đó là cán bộ đảng viên, kể cả có những đảng viên từng giữ chức vụ trung cao cấp trong bộ máy, hệ thống chính trị, nhưng lại suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Báo chí là nơi để cả 3 nhóm thù địch này lợi dụng, do đó, theo ông Võ Văn Thưởng giờ đây cần phải khẳng định quyền lực chuyên chế của Đảng cầm quyền ở Việt Nam trong lãnh vực truyền thông thời đại Internet. 

"Tôi nói thật, Tổng bí thư hiện nay thực sự là nhà lý luận có tầm tư tưởng. Tuy nhiên, Đảng ta với tinh thần khiêm tốn, không muốn sùng bái cá nhân, không muốn tuyệt đối hóa vai trò cá nhân mà đề cao vai trò tập thể của Đảng, cho nên đôi khi không tuyên truyền một cách đầy đủ, làm cho chúng ta không thấy đủ, thấy hết hệ thống đầy đủ những thành tựu về mặt lý luận mà chúng ta đã đạt được". Ông Võ Văn Thưởng phát biểu 'xu nịnh lộ liễu' như vậy.

Ông Võ Văn Thưởng còn đe dọa sắp tới tiếp tục đóng cửa nhiều tờ báo nữa, thay cho chuyện chỉ xử phạt hành chính, vì "xử phạt báo chí như gãi ghẻ". Ông hùng hổ tuyên bố :

"Internet là một xa lộ thông tin, chúng ta cho 4 làn, 6 lan hay 20 làn xe chạy, xe 4, 6, 8 bánh chạy là quyền của chúng ta. Đừng lo tự do internet là ảnh hưởng nhân quyền, tự do ngôn luận gì hết !" (1).

Ông Thưởng yêu cầu từ nay tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, "mỗi địa phương chắt lọc đối tượng trên địa bàn, xử lý một vài đảng viên vi phạm, xử lý một vài cá nhân, công dân sử dụng internet, mạng xã hội vi phạm luật An ninh mạng".

"Xin góp ý với đồng chí Võ Văn Thưởng. Đồng chí không cần phải suy nghĩ nghiên cứu gì nhiều về các phương pháp kiểm soát internet vì lo bị các thế lực công kích chống phá trên không gian mạng. Xin đồng chí hãy tập trung tất cả trí tuệ để cùng ban lãnh đạo Đảng chỉ đạo có hiệu quả cuộc chiến chống tham nhũng. Tiêu diệt được mọi nhóm quyền lực thân hữu đen trong nội bộ. Thực hiện đúng các cam kết làm trong sạch bộ máy mà Đảng ta từng nhiều lần tuyên bố với nhân dân. Chỉ cần vậy thôi là chúng ta có thể mỉm cười mà chấp tất cả mọi thế lực phản động rồi !". Nhà báo L.Q, phó tổng thư ký một tờ báo thuộc cơ quan tỉnh ủy, góp ý.

Người viết bài này không là đảng viên, với tư cách là đồng môn và tạm gọi là sinh viên ở nhiều khóa trước của ông Võ Văn Thưởng tại trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh), "Xin thưa bạn Võ Văn Thưởng, Đảng của bạn cứ làm sao triệt phá được tham nhũng, tiêu cực, lãng phí ; Đảng viên như bạn và của bạn biết đồng cam cộng khổ với nhân dân... thì chẳng có lực lượng thù địch nào chống phá được !. Xin dừng lại việc đập nồi cơm của anh em báo chí chúng tôi. Bởi nếu quả thực Đảng của bạn Võ Văn Thưởng có tính khiêm tốn, thì Đảng ấy phải biết lắng nghe hơn nữa, chứ sao lại nhìn đâu cũng thấy vi trùng, cũng thấy ghẻ lở như một ám ảnh...". 

Trúc Giang

Nguồn : VNTB, 07/07/2019

(1) https://youtu.be/IXRMX2QyS3Y

*********************

Võ Văn Thưởng không muốn "đối thoại" nữa ?

Nguyễn Tường Thụy, RFA, 07/07/2019

Hôm 5/7 Trưởng ban tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng có bài giảng khá dài cho các báo cáo viên cấp dưới. Thời buổi bây giờ, bài giảng tới 75 phút là dài, chẳng biết học trò của Võ Văn Thưởng nghe được đến đâu hay là "ngồi dưới xem iPad, iPhone, đọc tin, nhắn tin".

vvt2

Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị sáng 5/7 - Ảnh Lê Hiệp, Thanh niên.

Theo như báo Thanh niên tóm tắt thì Võ Văn Thưởng nêu ra toàn những mối lo là mối lo. Đương nhiên, theo bài vở thì mối lo đầu tiên phải là thế lực thù địch chống phá. Bản thân không ra gì nhưng cái gì cũng đổ cho thế lực thù địch, mở ,iệng ra là thế lực thù địch. Thế lực thù địch ở đây còn chia ra 3 nhóm cho "khoa học, biện chứng". Đáng chú ý và cũng khá thú vị là Võ Văn Thưởng cho rằng thế lực thù địch còn nằm ngay trong nội bộ đảng, giữ chức vụ trung cao cấp hẳn hoi.

Rồi mối lo yếu kém ở khâu "quán triệt nghị quyết" (phổ biến chưa hay, người nghe không chú ý), xử phạt báo chí không đủ răn đe...

Điều đáng chú ý nhất trong bài giảng của Võ Văn Thưởng mà báo Thanh niên dùng để giật tít (Ông Võ Văn Thưởng : 'Internet là xa lộ, cho mấy làn xe chạy là quyền chúng ta' ) là lối tư duy sặc mùi độc tài của anh ta :

"Internet là một xa lộ thông tin, chúng ta cho 4 làn, 6 lan hay 20 làn xe chạy, xe 4, 6, 8 bánh chạy là quyền của chúng ta…".

Phần bình luận của bạn đọc về bài báo cũng chủ yếu xoay quanh việc Võ Văn Thưởng đòi hạn chế, cấm đoán Internet này. Trong 9 comment chỉ có 1 ý kiến ủng hộ, 1 ý kiến chung chung còn lại là mai mỉa, cho rằng lỗi ở mình còn kêu ai.

vvt3

Hình chụp đoạn đầu phần comment trong bài báo

*

Giọng của Võ Văn Thưởng lần này có vẻ cay cú, bi đát chứ không như 2 năm trước đây. Ngày 18/5/2017, bàn về việc trao đổi và đối thoại với những cá nhân có ý kiến và quan điểm khác với đảng, Võ Văn Thưởng nói khá tự tin : "Chúng ta không sợ đối thoại, không sợ tranh luận, bởi vì sự phát triển của mỗi lý luận và của học thuyết cách mạng nào rồi cũng phải dựa trên sự cọ xát và tranh luận. Và cũng chính sự tranh luận đó tạo ra cơ sở để hình thành chân lý"

Võ Văn Thưởng còn cho biết :

"Ban Tuyên giáo Trung ương đang chờ Ban Bí thư thông qua một văn bản hướng dẫn về việc tổ chức trao đổi và đối thoại với những cá nhân có ý kiến và quan điểm khác với đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng và pháp luật của Nhà nước".

Từ chỗ không sợ tranh luận đến chỗ đòi hạn chế Internet, Võ Văn Thưởng đã đi một bước khá dài về độc tài hóa tư tưởng. Từ chỗ muốn "cọ xát và tranh luận", Võ Văn Thưởng đi đến không muốn nghe ý kiến trái chiều (ở trên các làn thông tin mà Võ Văn Thưởng muốn hạn chế).

Ấy là nhắc đến lời nói, chứ trên thực tế hai năm qua chưa hề có một cuộc đối thoại nào. Bất chấp sự phản đối, Luật An ninh mạng vẫn cứ ra đời. Đây là luật mà dư luận trong đó có nhiều nhà chuyên môn cho là không cần thiết, bởi những nội dung nó đề cập đều đã được thể hiện ở nhiều luật khác.

Không hề có đối thoại nhưng lại có thừa những vụ bắt bớ do sử dụng Internet mà chủ yếu là facebook, bị qui chụp là tuyên truyền chống phá nhà nước. Nhiều trang mạng trái chiều bị chặn trong khi rất nhiều trang chuyên bịa đặt và chửi bới tha hồ dựng chuyện, xuyên tạc, bôi nhọ những người đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền. Thế mà Võ Văn Thưởng vẫn cứ lo, đòi bóp mạnh hơn nữa tự do ngôn luận.

Internet là phát minh vĩ đại làm thay đổi lịch sử nhân loại. Lần đầu tiên, bất cứ người dân nào cũng có thể cung cấp thông tin và tham gia vào mạng thông tin toàn cầu. Mỗi người dân đều có thể trở thành một nhà báo tự do, làm cho khối lượng thông tin vô cùng phong phú. Nhờ có Internet kiến thức khoa học kỹ thuật và chính trị, xã hội được phổ biến tiện lợi hơn bao giờ hết, con người ở mọi nơi trên trái đất trở nên gần gũi nhau hơn.

Và cũng nhờ Internet, mọi mảng tối dần dần bị phơi bày ra ánh sáng. Nhờ thông tin đa chiều, người ta cũng dễ phân biệt hơn điều hay lẽ phải. Phải chăng, Võ Văn Thưởng sợ nhất điều này cho nên anh ta hô hào, cho sử dụng Internet đến đâu là "quyền của chúng ta".

Với phát ngôn này, Võ Văn Thưởng không cần đến những thông tin trung thực, không cần đến những phản biện, những ý kiến trái chiều. Võ Văn Thưởng muốn một xã hội không có phản biện ? Một tổ chức chính trị không cần phản biện thì hoạch định đường lối, chính sách ra sao ? Điều này chỉ có hại cho đảng của Võ Văn Thưởng mà thôi.

*

Võ Văn Thưởng là ủy viên trẻ nhất Bộ Chính trị, trẻ hơn người tiếp theo tới cả chục tuổi. Con đường chính trị vì vậy có thể còn dài và có lẽ vì vậy, Võ Văn Thưởng phải thể hiện mình hăng hái, kiên định lập trường, tư tưởng để chiếm lĩnh những vị trí cao hơn. Anh ta lại học toàn Mác với Lê. Nhìn sang ông Trọng, cũng học Mác Lê và xây dựng đảng, chiếm được cả 2 ghế trong tứ trụ. Nhưng việc tiến thân không chỉ trông vào mấy thứ đó mà còn cần nhiều tố chất, trong đó có cả sự khôn khéo nữa, cho dù khôn ngoan trong bịp lừa. Hăng hái quá, nói năng bạt mạng sẽ làm mất "uy tín" của đảng. Hăng hái quá dễ bộc lộ những gì đảng đang muốn giấu, chưa chắc đã được đồng chí của mình ủng hộ. Việc này vô hình trung làm tổn hại đến đảng. Kiểu hăng hái, trung thành như Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Quyết Tâm là những ví dụ. Đinh La Thăng cũng là mẫu người hăng hái, xốc vác, giữ chức vụ cao nhất cho đến nay trước khi làm "ma tù"

Tuy nhiên, "thế lực thù địch" có thể rất cần những người như Võ Văn Thưởng leo lên ở vị trí cao hơn nữa.

Nguyễn Tường Thụy

Nguồn : RFA, 06/07/2019 (nguyentuongthuy's blog)

Quay lại trang chủ
Read 400 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)