Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

16/07/2019

‘Đại cục’ to cỡ nào ?

Trân Văn

Ông Tp Cn Bình Tng Bí thư đng cng sn Trung Quc, kiêm Ch tch Cng hòa nhân dân Trung Hoa, va nhc nh bà Nguyn Th Kim Ngân Ch tch Quc hi Cng hòa Xã hi ch nghĩa Vit Nam, phi chú trng ti “đi cc, khi tiếp bà Ngân nhân dp bà dn mt phái đoàn sang thăm Trung Quc t 8/7/2019 đến 12/7/2019 (1).

Résultat de recherche d'images pour "‘Đại cục’ to cỡ nào ?"

Ch tch Quc hi Nguyn Th Kim Ngân hi kiến T