Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

14/09/2019

Chuẩn bị ‘tình huống xấu nhất’, nhưng sẽ đánh chác ra sao ?

Phạm Chí Dũng

Ngay sau khi xuất hin tàu cu ln nht thế gii ca Trung Quc là Lam Kình ngoài khơi tnh Qung Ngãi vào ngày 3/9/2019, ch cách đường cơ s ca Vit Nam chưa ti 11 hi lý và cách đo Lý Sơn ch khong 30 hi lý về phía nam, đã ni lên dư lun "ta đang chun b cho tình hung xu nht" đy lo lng và lo s trong ni b đng cm quyn Vit Nam.

tinh0

Tàu cu ln nht thế gii ca Trung Quc là Lam Kình ngoài khơi tnh Qung Ngãi vào ngày 3/9/2019.

‘Tình huống xu nht’ là gì ?

Đó là một thut ng ca gii quân s Vit Nam nhm mô t tình trng sn sàng chiến đu cp cao nht. Nghĩa là có th n ra chiến tranh gia Vit Nam và Trung Quc - cái tương lai rt gn mà vào thi hu ho ‘Bn Tt’ và Mười Sáu Ch Vàng’ ch nghĩ đến cũng thy hoang tưởng.

Nỗi lo s và khiếp nhược đến mc ‘đái ra qun’ ca gii quan chc Việt là rất có cơ s, bi khác hn vi tàu Hi Dương 8 ch làm nhim v thăm dò đa cht, Lam Kình làm cho người ta lp tc nh li giàn khoan Hi Dương 981 mà Trung Quc cho tn công vào vùng bin Vit Nam trong năm 2014 và suýt gây ra xung đt quân s. Khi đó về mt công khai, chính quyn Vit Nam đã chng có ni mt tuyên b ra hn phn đi Trung Quc, trong lúc rm rch thông tin ngoài l v nhng cuc chuyn quân lên biên gii phía Bc và Bin Đông vi cp đ báo đng ‘sn sàng chiến đu cao’ - tc đã đt đến trng thái th ba trong 4 cp sn sàng chiến đu ca quân đi (sn sàng chiến đu thường xuyên, sn sàng chiến đu tăng cường, sn sàng chiến đu cao, sn sàng chiến đu toàn b).

Còn vào lần này, kh năng Bc Kinh đưa mt giàn khoan đến hot đng trong vùng biển ca Vit Nam là hoàn toàn có th xy ra. Nhưng mc tiêu ln này không ch ‘thăm dò du khí’ như năm 2014 mà có th là… khoan luôn.

Đó có thể là giàn khoan Hi Dương 981, hoc giàn sn xut du khí ln th hai ca Trung Quc là Đông Phương.

Đánh hay không dám ?

Trong phương trình khoan du nhiu n s ca Trung Quc, Đông Phương có th là đáp án đu tiên. Bi vào tháng 4 năm 2019, giàn khoan này đã hm sn ti lưu vc Yinggehai Bin Đông, sn sàn gây áp lc vi Vit Nam trong bi cnh ‘Tng tch’ Nguyn Phú Trọng sắp công du Hoa Kỳ (nhưng cũng vào tháng 4 đó, ông Trng bt thn b mt cơn bo bnh ti Kiên Giang nên chuyến đi M ca ông ta phi di li).

Nếu sp ti Trung Quc liu lĩnh điu c mt giàn khoan vào Bãi Tư Chính đ ‘cùng hp tác khai thác du khí vi Vit Nam’ - như cái cách mà Ngoi trưởng Trung Quc Vương Ngh đã trch thượng yêu sách vi gii chóp bu Hà Ni khi đến Vit Nam vào đu năm 2018, vi t l ăn chia có th lên đến 60% cho Trung Quc và ch còn li 40% cho ch nhà Vit Nam - được hiu thc cht là phi mi mt tên cướp vào nhà mình đ cùng chia bôi tài sn…, đó s là mt thm ha vi Nguyn Phú Trng và nhng đng đng ca ông ta vn mơ màng v ‘Mười Sáu Ch Vàng’.

Kịch bn ngày càng áp sát là Vit Nam khó có th tránh thoát nguy cơ mt cuộc tn công quân s, dù có th ch cp đ chiến dch, t phía Trung Quc. Chiến dch tn công này, nếu xy ra, chc chn s din ra trên bin và rt gn gũi v mt kinh tuyến và vĩ tuyến vi nhng m du mà Vit Nam đang d đnh khai thác nhưng nm trong "đường lưỡi bò" mi được Trung Quc v b sung. Đim n chiến tranh l din nht là Bãi Tư Chính.

Còn Bộ Chính tr và cp dưới ca nó là B Quc phòng Vit Nam s làm gì ?

Đánh thì sợ, mà không đánh thì b cướp trng và mt mũi chng còn ra th thng gì.

Trong thời gian qua, đã có nhng thông tin ngoài l v vic quân đi Vit Nam điu quân đ cng c vùng biên gii phía Bc và c biên gii tây nam giáp Campuchia. Tuy nhiên, đó ch là cách phòng th hết sc th đng, mt kiu che chn theo cách ‘kch lit phản đi’ nhưng c ngi đ ra, giương mt thao láo nhìn k cướp xông vào nhà mình và ln lượt b túi tng món đ.

Trong khi đó các tàu chiến và tàu hi cnh Vit Nam vn ch l m theo đuôi tàu Hi Dương 8 mà không có được bt c hành đng mnh m nào, dù chỉ là… bn lên tri.

Trong lúc 6 tàu ngầm lp Kilo ca Hi quân Vit Nam được cho là còn phi đi chng ngp Hà Ni và Sài Gòn, còn các tàu chiến khác, k c ‘tàu bum hin đi nht thế gii’ mang tên Lê Quý Đôn tuyt đi mt dng, toàn b lc lượng hi quân Việt Nam vn ph phc trong tư thế bt lc và kiên đnh… bám b, các tàu Trung Quc đã th giàn tung hoành Bin Đông và ngay trong ‘vùng ch quyn không th tranh cãi’ ca Vit Nam.

Việc nhóm tàu kho sát Hi Dương-8 ca Trung Quc đã tiến sâu thêm 30 km vào vùng biển Vit Nam vào đu tháng 9 năm 2019, ch còn cách b bin tnh Ninh Thun, min trung Vit Nam khong 155 km, đã gián tiếp tiết l mt s tht bi thm : trong sut thi gian t đu tháng 6 năm 2019 khi tàu Trung Quc bt đu xâm nhp bãi Tư Chính, B Quc phòng và Cnh sát bin Vit Nam đã đi phó t hi đến mc Trung Quc hoàn toàn coi thường nhng hành đng đi phó này.

Đã không có một tàu hi quân nào ca Vit Nam ra ngăn chn Hi Dương 8 đến gn Phan Thiết. Tht đúng là ‘ngư dân bám biển, hải quân bám b’ !

Trung Quốc đang thc hin chiến thut nut tng hi lý bin Vit Nam. Có th vào mt ngày đp tri không lâu na, các lc lượng quân đi ln cnh sát Phan Thiết hoc mt thành ph duyên hi nào đó ca Vit Nam s tr mt trước nhng chiếc tàu giương c Trung Quc lng lng ng ngay trước mt h vùng bin sát b.

Trong khi đó, chiến thut Vit Nam dùng mt s tàu chiến và tàu hi cnh bao vây tàu Trung Quc, hoc bám cht tàu Trung Quc đã t ra vô ích và vô tích s, bi v s lượng thì tàu Trung Quốc luôn vượt gp ít ra vài ba ln s tàu Vit Nam, còn vic b bám đuôi thì Trung Quc chng coi ra gì.

Kiện hay không dám ?

Cũng trong khi đó, toàn bộ công tác ‘vn đng quc tế ng h Vit Nam’ đã ch nhn được nhưng li l chia s chung chung và xã giao, còn lại đã chng có bt kỳ hành đng quân s đáng chú ý nào t các nước ‘đi tác chiến lược’ ca Vit Nam.

"Chúng ta đã kiên trì, kiên quyết đu tranh bng mi bin pháp đi vi các hot đng ca nước ngoài vi phm ch quyn trên bin của ta" - Thủ tướng ‘C L M V’ Nguyn Xuân Phúc hé ming ln đu tiên v tình hình Bin Đông vào ngày 4/9/2019 trong mt cuc hp Chính ph thường kỳ tháng 8 ti Hà Ni, nhưng vn không h dám nhc đến cái tên Trung Quc.

‘Bản lĩnh Nguyn Xuân Phúc’, cộng thêm trạng thái b coi là câm nín ca Nguyn Phú Trng trước v Hi Dương 8, thm chí còn t hơn c cp dưới là Phó th tướng kiêm b trưởng ngoi giao Phm Bình Minh. Bi trước đó, B Ngoi giao Vit Nam đã ba ln lên tiếng cáo buc tàu Trung Quc vi phạm ch quyn và thm lc đa ca Vit Nam, dù rt cuc cơ quan này cũng ch đánh võ ming.

Khi ngay cả nhng quan chc chóp bu như Nguyn Phú Trng và Nguyn Xuân Phúc mà còn không dám nêu tên Trung Quc thì làm sao chính th Vit Nam dám kin Bc Kinh ra tòa án quốc tế ?

Chỗ da dm duy nht

Nếu n ra ‘tình hung xu nht’ vi Trung Quc, hi quân Vit Nam s đánh chác ra sao ?

Sẽ tiếp tc phát c cho ngư dân đ "thuyn ra bin ln" và li khiến r lên câu vè dân gian "Chng gic bng c, chng ngp bng lu, đứa nào nói đng ngu là thng phn đng" ?

Nếu ai đó cho rng hi quân Vit Nam còn đang ‘giu mình’, vn nêu cao tinh thn yêu nước và s ra đòn quyết đnh vào mt thi đim thun li, làm thế nào đ gii thích vic mi đây mt th trưởng b quc phòng kiêm đô đốc ca quân chng này - Nguyn Văn Hiến, cùng mt s tướng tá hi quân khác đã b tng vào ‘lò’ ca ‘tng tch’ Nguyn Phú Trng vì ti ‘ăn đt’ ?

Nguy cơ Vit Nam b tn công đang hin th dn sau mt tháng và mi quý. Đến gi phút này, gii chóp bu Việt Nam phi quyết đnh cho chính s phn tn vong ca nó : thêm mt ln đánh đu vi người anh em cng sn Bc Kinh s rt d khiến lc ph ngũ tng ca dân tc Vit Nam b k thù phanh thây - theo đúng cái cách mà chính quyn Trung Quc đã làm đ m sng nội tng các tín đ Pháp Luân Công.

Chỗ da dm duy nht gi đây ca Hà Ni ch còn là Hoa Kỳ - đi trng duy nht ca Trung Quc ti Bin Đông.

Phạm Chí Dũng

Nguồn : VOA, 14/09/2019

Quay lại trang chủ
Read 238 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)