Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

23/10/2019

Mối quan hệ thầy-trò và phụ huynh trong giáo dục Việt Nam

Đinh Yên Thảo

Có một thi Vit Nam lưu truyn câu nói v các ngành hc được chung trong gii sinh viên hc sinh và các ph huynh Vit Nam rng, "nht Y, nhì Dược, tm được Bách Khoa, b qua Sư Phm". Cái ngành Sư Phm vt v li kiếm sng khó khăn, ra trường phi đi dạy xa nếu chng quen biết hay có tin lo lót, nên chng ai khuyến khích con cái theo hc Sư Phm, cái ngh hc đ có tiếng làm "thy" là vy.

thaytro0

Mối quan hệ thầy-trò và phụ huynh trong giáo dục Việt Nam - Hình minh họa.

Một cô giáo tr tng cho biết rng, lúc ra trường mun li ngay thành ph tnh l ca mình, gia đình cô phi lo lót đến ba trăm triu đ được nhn vào dy vi mc lương ch khong bn triu mt tháng. Làm phép tính nhm cũng thy xem như cô dy không công hơn sáu năm tri mi ly đ li s tin đã b ra, nhưng vì không mun b ngh đã vt v hc nên gia đình đành phải chạy vy đ lo liu.

Ngành Sư Phm vn tng b né tránh như vy nhưng cho đến nay, trong khi vn chng khá hơn v mt vt cht mà v mt tinh thn thì ngày càng b xem thường, thm chí b hc trò tht l hay ph huynh hành hung thường xuyên hơn. Mt khác, những thước phim ghi li dăm v hành hung, s nhc hc trò ca mt vài thy cô giáo nào đó đã to thêm cho công lun cái nhìn thiếu thin cm và mt tin tưởng v chc nghip vn xưa nay được kính trng, mt ch cũng thy. Mun hay không và lý do gì, nhng tin tức tiêu cc t thy cô giáo, hc sinh và ph huynh đó đây đã làm mi quan h tay ba gia thy-trò-ph huynh ngày càng tr thành mi quan h đi đu, có chiu hướng xu đi.

Các số liu cho thy Vit Nam hin có khong 1.3 triu giáo viên và khong 22 triệu hc sinh các cp, tc có t l khong 17 hc sinh mi giáo viên, tương đương vi tiêu chun chung ti các quc gia phát trin, như ti M trung bình là vào khong 16 hc sinh mi giáo viên. Tuy nhiên đây ch là mt s liu mang tính tương đi đkhái niệm v h thng giáo dc ti Vit Nam vì t l này thay đi, dao đng khá rng theo tng đa phương, có nơi mt giáo viên phi đng lp đến bn, năm chc hc sinh. Nó cho thy s lượng giáo viên không thiếu dù vic đào to ngh nghip đc bit này còn nhiều điu đ nói. Như theo mt cuc tr li phng vn ca ông Hoàng Đc Minh thuc B Giáo Dc-Đào To cho biết là có khong bn đến năm trăm ngàn giáo viên cn được tái hun luyn. Đó là mt vn đ khác ca h thng đào to ca Vit Nam, còn câu chuyn đây là v mi quan h gia ph huynh và thy cô giáo ti Vit Nam hin nay như thế nào ?

Trong thời gian va qua, dư lun đang tranh cãi vic có nên gn camera thu hình ngay trong lp hc hay không và ti sao phi làm điu này ? Ph huynh ly nhng thước phim thầy cô giáo bo hành th xác, tinh thn cho đến xâm hi tình dc hc sinh đ ng h đ ngh này. Thy cô giáo tn ty vi ngh thì cm thy mình b xúc phm, b xem như nhng "phm nhân" đang b theo dõi. Mi bên đu có lý l, cũng như có dăm lý do và cách giải thích đ ng h hay phn đi đ ngh này. Nhưng vic gn camera vi lý do gì đã chng t mi quan h giáo viên-ph huynh đã có s thương tn và xem như lòng tin v nhng người ngh giáo không còn. Mà rt cuc, ai là người thit thòi ? Tt nhiên là cả ba phía, mà hơn hết vn là hc trò. Và xa hơn, là c tương lai quc gia khi giáo dc là nn tng đ phát trin mt quc gia.

Giới giáo dc vn luôn ch ra rng, mt mi quan h tích cc, tin tưởng gia thy cô và ph huynh luôn đem li nhiu ích li cho các em học sinh. Các em cm thy gn bó vi trường lp, đến trường vi tâm trng phn chn hơn, thy mình được quan tâm và yêu thương t nhng người đóng vai trò quan trng nht trong cuc đi mình, đ ri t đó to ra s thành công trong hc đường. Để thiết lp mi quan h tích cc này cn có s đi thoi thng thn và thông hiu da trên nn tng tương kính ln nhau, ph huynh không quá can d vào mi quan h thy-trò vì chính các em cũng cn hc hi mt k năng thiết lp mi quan h vi xã hi ngoài gia đình và biết cách lên tiếng trước nhng sai trái nào đó trong môi trường hc đường. Và cui cùng là, c hai phía cùng tìm gii pháp cho các khác bit thay vì bào cha hay ch trích, tn công nhau. Tt c nhng điu này được làm ch trong mc đích chung là đem lại li ích tt nht cho các em. Bng ngược li, mt mi quan h xu gia thy cô và ph huynh s to ra nhiu nh hưởng tinh thn nguy hi cho các em trong vic phát trin thành mt người trưởng thành t tế, có nhân cách cho xã hi.

Tất nhiên mi nhân tố trong mi quan h thy-trò và ph huynh này cn hiu và có trách nhim trong vic thiết lp và phát trin mi quan h tr nên tt đp hơn. Không ch các em được dy "tiên hc l" mà chính các thy cô giáo và ph huynh cũng cn hc và thc hành cái lễ vi nhau trong mi quan h này. Ngành giáo dc không th có ch cho nhng người thiếu lương tâm chc nghip và nhng ph huynh quá khích phi chu trách nhim pháp lut v hành x ca mình. Nhưng nói vn d hơn làm, bi chng nào h thng và cơ chế giáo dục ti Vit Nam còn chú trng quá mc vào đim s, thi c, vào căn bnh thành tích và thi đua hơn là vn đ thc hc ca mt nn giáo dc khai phóng, thì chng đó nhng áp lc nng n mà mi cá nhân trong b ba thy-trò và ph huynh đang gánh nng s khó lòng giúp họ làm tt trách nhim và vai trò ca mình.

Đinh Yên Thảo

Nguồn : VOA, 23/10/2019

Quay lại trang chủ
Read 120 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)