Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

14/12/2019

Tranh luận : Võ Văn Thưởng lại vứt bỏ một cơ hội khác !

Trân Văn

Ông Võ Văn Thưởng, y viên B Chính tr kiêm Trưởng ban Tuyên giáo ca Ban Chp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, va to ra mt cơ hi đ tranh lun nhưng 99,9% chính ông s vt b cơ hi y…

vvt1

Võ Văn Thưởng, trưởng ban Tuyên giáo Trung Ương, phát biu ti mt hi ngh ca ban Hà Ni hôm 5/7/2019. (nh chp màn hình trang web qpvn)

***

Trung tuần tháng 5 năm 2017, ti hi ngh quc sơ kết vic thc hin mt ch th ca B Chính tr nhm "Đy mnh hc tp và làm theo tư tưởng, đo đc, phong cách H Chí Minh", ông Thưởng tuyên bĐảng cộng sản Việt Nam không s đi thoi, không s tranh lun vì s phát trin ca mi lý lun và hc thuyết cách mng cũng phi da trên s c xát và tranh lun. Tranh lun to ra cơ s đ hình thành chân lý (1)…

Từ đó đến nay đã hai năm rưỡi nhưng ông Thưởng nói riêng và Đảng cộng sản Việt Nam nói chung vn chưa có ln nào tham gia đi thoi hay tổ chc tranh lun vi "những cá nhân có ý kiến, quan đim khác vi đường li, ch trương, quan đim ca đng, pháp lut ca Nhà nước". Đáng lưu ý là tun này, có rt nhiu người ch mt, gi tên ông Thưởng Internet, yêu cu ông nói rõ hơn v nhng tuyên bố mà ông va nêu ti Đi hi Đi biu toàn quc ca Hi Liên hip Thanh niên Vit Nam.

***

hi ngh va k, ông Thưởng khng đnh : Điều mà Tng bí thư kiêm Ch tch Nhà nước tng nói nhiu ln - Đt nước chưa bao gi có cơ đ, tim lc, v thế và uy tín như ngày nay - là s tht ! Năm năm vừa qua, kinh tế Vit Nam liên tc tăng trưởng vi tc đ cao và là mt trong nhng nn kinh tếng trưởng nhanh nht c trong khu vc ln trên thế gii. Tôi sang châu Phi và mt s nước, người ta đánh giá Vit Nam là mt mô hình đ hc t(2)...

Ngay sau khi các cơ quan truyn thông thuc h thng truyn thông chính thc gii thiu nhng tuyên b vừa kể, rt nhiu người s dng mng xã hi đã yêu cu ông Thưởng cho biết cn k nhng nước nào châu Phi và các lc đa khác xem Vit Nam là "mt mô hình đ hc tp" ? Nguyn Hoàng Vi bo rng, tuyên b chung chung như thế thì tôi cũng có th tuyên b, nhiu bn tr coi tôi là mô hình đ hc tp (3)…

Một s thân hu ca Nguyn Hoàng Vi như Thành Tín dn mt s "nước" như : Nước sông… Tô Lch, nước bin… Formosa... Phan Thc thì dn tên mt lot "nước"… gii khát như : Cocacola, Pepsi, Sting...

Ngoài chuyện tham gia phỏng đoán nhng "nước" mà theo li ông Thưởng là xem Vit Nam như mt mô hình, người dùng mng xã hi còn phng đoán nhng "nước" y mun "hc" gì Vit Nam ? Son H Cao cho rng, nhng "nước" y hn mun "hc" Vit Nam cách… ăn cướp mà không bị tù ! Duong Nguyen – một thân hu ca Son H Vo – b túc : Thiên h cn hc cách làm giàu nhanh ca các viên chc cộng sản Việt Nam (4).

Trinh Bui – một thân hu khác ca Son H Cao – không nghĩ như vy. Trinh cho rng, Vit Nam có mt "mô hình" mà các nước khác cn xem xét để tránh và đó cũng là mt cách hc ! Đó cũng là điu mà Tu Do chia s trên trang facebook ca Nguyen Thanh : Ch có mt điu đ hc t "mô hình" Vit Nam, đó là quan sát xem cộng sản Việt Nam man r như thế nào đ phòng tránh (5) !

Nhìn một cách tng quát, dù ông Thưởng hết lòng vì s nghip ca đng nhưng trong quy hoch "cán b chiến lược" cho Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa 13, có l lãnh đo đng nên xem li vai trò, v trí ca ông Thưởng. Trưởng ban Tuyên giáo ca Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam mà nói câu nào cũng b "qun chúng" ra không tiếc li : Kh mi cn… đá ! Ba hoa chích chòe (6) ! Đin hình ca t… sướng và t… n ! - thì rõ ràng là… li bt cp hi !

***

Cách nay hai năm rưỡi, khi tuyên b Đảng cộng sản Việt Nam không sợ đi thoi, không s tranh lun, ông Thưởng tng… chú thích : Ban Tuyên giáo của Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam đã đ ngh Ban Bí thư ca Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam hướng dn bng văn bn v t chc đi thoi vi nhng cá nhân bt đng quan đim. Có thể đến nay, đi thoi và tranh lun vn ch là… d kiến vì Ban Bí thư… s s tht bi thm hi trước thế lc thù đch !

Khả năng, tm vóc ca Trưởng ban Tuyên giáo Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam mà ch như ông Võ Văn Thưởng thì rõ ràng là nên ln tránh tranh lun, tiếp tc đi thoi bng… còng, dùi cui, súng,…

Đâu phải t nhiên mà cũng ti Đi hi Đi biu toàn quc ca Hi Liên hiệp thanh niên Việt Nam, ông Nguyn Đình Khánh - Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản ca Công an Ngh An, thú nhn : C Đoàn Thanh niên cộng sản, Hi Liên hiệp thanh niên, B Công an đang thua trên nhiu mt trn (7) !

Ông Khánh than : Đối tượng tiếp cn nhng trang thông tin "đ" ch yếu là anh em chúng ta. Chúng ta nói cho nhau nghe chứ nhng thanh niên khác không nghe chúng ta nói. H không đc nhng bài tuyên truyn, trong khi các thành phn phn đng ch viết mt câu, mt bài đơn gin nhưng có hàng trăm triu lượt người xem, hàng ngàn lượt chia s và nêu thắc mc : Tại sao li như thế ?

Ông Khánh không dám lý giải và cũng chng có đi biu nào tham d Đi hi Đi biu toàn quc ca Hi Liên hiệp thanh niên VN dám lý gii dù ai cũng biết : Đó chính là hu qu t c nhn thc ln kh năng ca nhng rường ct như… Nguyn Phú Trng, Võ Văn Thưởng !

Trân Văn

Nguồn : VOA, 1/12/2019

Chú thích :

(1) https://plo.vn/thoi-su/ong-vo-van-thuong-khong-so-doi-thoai-tranh-luan-702827.html

(2) https://thanhnien.vn/thoi-su/ong-vo-van-thuong-nhieu-nuoc-coi-viet-nam-la-mo-hinh-phat-trien-de-hoc-tap-1157919.html

(3) https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3257779050916280&set=a.533208813373331&type=3&theater

(4) https://www.facebook.com/sonh.cao.5/posts/165664081486378

(5) https://www.facebook.com/binh56hp/posts/445359996409448

(6) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=171590887570294&id=100041581520002

(7) https://thanhnien.vn/gioi-tre/hun-duc-ban-linh-long-yeu-nuoc-qua-moi-viec-lam-cu-the-1158465.html

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trân Văn
Read 115 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)