Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

07/04/2017

Luận ‘anh hùng’

Trân Văn

Tranh cãi về Võ Th Sáu va tm lng trên facebook nói riêng và mng xã hi nói chung nhưng vì thc – hư là mt m bòng bong nên bt đng vn còn nguyên và chc chn s còn dây dưa rt lâu….

luan1

Ðiển phm : Mt trung tâm ca lch s và phê bình văn hc (1)

"Chị Sáu" điên hay tnh ?

"Chị Sáu" là cách mà nhiu thế h Vit Nam được giáo dc đ gi "anh hùng Võ Th Sáu".

Theo sách giáo khoa và các tài liệu chính thng do nhà nước phát hành thì "ch Sáu" không phi h "Võ" tên Th Sáu. Tên đúng ca "ch Sáu" là Nguyn Th Sáu, sinh năm 1933, cư trú ti Phước Th, Đt Đ, nay thuộc tnh Bà Ra – Vũng Tàu.

Sách giáo khoa và các tài liệu chính thng cho biết, vì căm thù thc dân Pháp và Vit gian, "ch Sáu" tham gia cách mng t năm 12 tui. Sau hai năm hot đng bí mt, "ch Sáu" vào chiến khu, tham gia Công an xung phong. K từ đó, ngoài vic liên lc, tiếp tế cho chiến khu "ch Sáu" còn điu tra, thu thp thông tin v hot đng ca "thc dân Pháp và tay sai" ti khu vc Đt Đ.

Cũng theo sách giáo khoa và các tài liệu chính thng, "ch Sáu" đã hai ln ném lu đn vào k thù. Mt ln giết mt sĩ quan và 23 lính Pháp. Mt ln giết hai Vit gian. Đó cũng là lý do khiến "ch Sáu" b bt vào năm 1950. B kết án t hình năm 1951 và b xử bn năm 1952 ti Côn Đo.

Câu chuyện v "ch Sáu" không ch được k trong sách giáo khoa và các tài liu chính thng. "Ch Sáu" còn được nhc đến qua các bài hát, phim truyn. Tên "ch Sáu" được đt cho nhiu con đường, nhiu ngôi trường trên khp Vit Nam.

Sau tháng 4 năm 1975, tên tuổi, hành đng ca "ch Sáu" chính thc được qung bá rng rãi min Nam Vit Nam - nơi bao gm c Phước Th, Đt Đ, quê hương ca "ch Sáu". K t đó bt đu có tin đn rng, ch Sáu là mt người ngây ngây, di di. Chuyện ném lựu đn ti Đt Đ tuy có nhưng là do ch b… xúi by. Không có sĩ quan, binh sĩ nào ca Pháp hay Vit gian thit mng mà ch có thường dân mt mng khi lu đn được ling vào gia ch

Tin đồn y như nhng đt sóng ngm trong mt thi gian dài. Gn đây, nhà thơ Nguyn Duy tiết l, ông từng đến Đt Đ thm đnh tin đn. Không may cho cách mạng là tin đn li đúng. Thm chí sĩ quan Pháp (thc cht ch là h sĩ quan) mà sách giáo khoa và các tài liệu chính thng bêu danh và khng đnh đã "đn ti", nay vn … còn sng. Vì là con lai, sau tháng 4 năm 1975, ông h sĩ quan này quay li Vit Nam thăm m, làm các th tc đón bà sang Pháp đnh cư. Sut quá trình đó ông ti lui Đt Đ nhiu lần, giúp tin xây dng mt s công trình phúc li ri tr thành khách quý ca chính quyn đa phương.

Trong video clip ghi lại bui chuyn trò gia Nguyn Duy và nhiu văn ngh sĩ v "ch Sáu", không ch Nguyn Duy mà còn ít nht ba người na khng đnh h đã biết chuyn "ch Sáu" na điên, na tnh t lâu. Trong ba có mt ph n tng tham gia làm b phim "Người con gái Đt Đ" – ca ngi "ch Sáu". Bà bo, chính em "ch Sáu" khng đnh "ch Sáu" không... bình thường.

Sách giáo khoa và các tài liệu chính thng không gii thích ti sao h ca "ch Sáu" – mt anh hùng – li b đi t Nguyn thành Võ. Cũng chng rõ ti sao gia tc ca "ch Sáu" không thc mc, khiếu ni yếu t rt quan trng này ? Ti sao h thn nhiên b qua vinh d ln đến như vy ?

Sau khi video clip ghi lại bui trò chuyn gia Nguyn Duy và bn bè được đưa lên facebook, trên facebook xut hin bài "Nhân sỹ trí thc hay nhng k phn quc hèn h ?" của mt nhân vật tên Cu m – ch trích c Nguyn Duy ln nhng văn ngh sĩ có mt trong video clip : Nguyên Ngc (cu Phó Tng thư ký Hi Nhà văn Vit Nam, cu Tng Biên tp báo Văn Ngh), Phm Xuân Nguyên (Ch tch Hi Nhà văn Hà Ni), Nguyn Thanh Giang (Tiến sĩ Địa – Vt lý), Nguyn Quang A (cu Ch tch Hi Tin hc Vit Nam, cu Vin trưởng Vin Nghiên cu Phát trin), các nhà văn, nhà báo : Hoàng Hưng, Hoàng Dũng...

Dẫu cáo buc nhng nhân vt va k "xuyên tc lch s" mt cách "khn nn và bt lương" nhưng tác giả "Nhân s trí thc hay nhng k phn quc hèn h ?" không trưng dn bt kỳ chng c nào đ chng minh lch s đã b xuyên tc.

Theo Cậu m, mt trong nhng lý do khiến tác gi "Nhân s trí thc hay nhng k phn quc hèn h ?" phn n "mt cách đc bit" là vì "chị Sáu" được "cán b, chiến sĩ công an Vit Nam xem là biu tượng tinh thn x thân vì nước".

"Anh hùng" và sự ln ln tht - gi

"Chị Sáu" không phi là anh hùng đu tiên gây hoang mang cho công chúng – nhng người đã tng phi hc, phi nghe về vô số nhng "tm gương" trong các cuc cách mng nhm "giành chính quyn v tay nhân dân".

Một trong nhng "anh hùng" gây hoang mang như thế là Lê Văn Tám - nhân vt tng được khng đnh là đã tm xăng vào người ri t đt mình trước khi lao vào phá mt kho đạn ca Pháp ti Th Nghè, Sài Gòn.

Giống như "ch Sáu", "anh Tám" cũng được dng tượng, tên được đt cho nhiu con đường, nhiu ngôi trường trên khp Vit Nam. Cũng ging như "ch Sáu", tng có rt nhiu đn đãi v "anh Tám".

Tháng 2 năm 2005, ông Phan Huy Lê, Chủ tch Hi S hc Vit Nam, chính thc tuyên b, "anh Tám" là một nhân vt hư cu. Ông Lê giải thích, ông phi làm như thế vì đã ha giúp ông Trần Huy Liu – người tng là B trưởng B Tuyên truyn và C đng giai đon kháng chiến chng Pháp – tr món n vi lch s. Thp niên 1940, sáng tác xong câu chuyn Lê Văn Tám, ông Liu có nói vi ông Lê rng, đó là vì "nhim v tuyên truyn", sau này khi đất nước yên n, nếu ông Liu không còn, gii s hc nên giúp ông bch hóa s tht.

Cho dù giới s hc đã bch hóa chuyn "anh hùng" Lê Văn Tám, tượng "anh Tám", tên "anh Tám" vn còn trên nhiu công viên, nhiu con đường, nhiu ngôi trường.

Có vẻ như gii đm trách "nhim v tuyên truyn" đã tích cc mt cách thái quá nên b máy tuyên truyn hin ti liên tc b đng. Hết "anh Tám", "ch Sáu", công chúng bàn lun thêm v "anh hùng" Nguyn Văn Bé. "Anh hùng" Nguyn Văn Bé mt tích trong mt chuyến vn chuyển vũ khí và b phc kích năm 1966.

Tin rằng anh đã "hy sinh", Mt trn Dân tc Gii phóng min Nam cp tc truy tng anh danh hiu "Anh hùng Lc lượng vũ trang" và Huân chương Quân công Gii phóng hng Ba. Lý do : Khi b k thù bt trong mt chuyến vn chuyển vũ khí, tn dng cơ hi được k thù nh "hướng dn k thut s dng", "anh hùng" Nguyn Văn Bé đã dùng mt trái mìn claymore đp vào xe tăng, to thành mt v n ln, giết 69 quân nhân M và Vit Nam Cng hòa, phá hy nhiu xe tăng.

Tuy nhiên một ln nữa, cách mng li không gp may : "Anh hùng" Nguyn Văn Bé không chết. Anh ch b thương và được k thù cu cha. C báo chí min Nam Vit Nam ln báo chí M (t Time s ra ngày 17 tháng 3 năm 1967) đu trưng dn hàng lot bng chng cho thy "anh hùng" Nguyễn Văn Bé đang sng và đã hi chánh (tr v vi chính nghĩa quc gia). Báo chí cách mng phn bác kch lit, cho đó là th đon đê tin – phn tuyên truyn ca k thù.

Giống như "ch Sáu", "anh Tám", tm gương ca "anh hùng" Nguyn Văn Bé được đưa vào sách giáo khoa, tên "anh Bé" cũng được đt cho nhiu con đường, nhiu ngôi trường trên khp Vit Nam.

Người ta đn rng, khong gia thp niên 1990, mt s cu chiến binh là đng đi ca anh Bé đã gi thư cho B Tư lnh Quân khu 7, nhn mnh, trong chuyn "anh hùng" Nguyễn Văn Bé, "đch" đúng còn ta… sai. Không nên làm ngơ, tiếp tc tôn vinh mt người đã đu hàng na.

Thiên hạ cũng đã ch ra nhiu đim phi lý trong câu chuyn v "anh hùng" Nguyn Văn Bé. Ví d claymore là mìn ca M, l nào quân đi M và Việt Nam Cộng hòa li cn anh Bé "hướng dn s dng" ? Hoc claymore ch n khi được kích bng đin, l nào cơ th anh Bé có th t phát ra đin khi xách trái mìn đp vào xe tăng ? Ri claymore là loi mìn chng cá nhân, làm sao có th phá hy xe tăng ?.. Sang thập niên 2000, tiu s anh Bé đt nhiên khác hn so vi trước đó. Dù không có claymore, cũng không còn đp mìn, anh Bé vn là… "anh hùng".

Trong bài "Về qua Long Khánh", blogger Phạm Hoài Nhân có nhc đến nhng thông tin trái chiu liên quan đến "anh hùng" Nguyn Văn Bé. Blogger này k rng, hi trước, th xã Long Khánh có mt con đường mang tên Nguyn Văn Bé. Sau khi trên Internet xut hin nhiu thông tin, hình nh về chuyện "anh hùng" Nguyn Văn Bé không ging như sách giáo khoa và các tài liu chính thng do nhà nước phát hành, chính quyn th xã Long Khánh đã lng lng đi tên đường Nguyn Văn Bé thành H Th Hương.

Theo các nguồn chính thng, "anh hùng" H Th Hương, sinh năm 1954 tại Bình Đnh, hot đng cách mng ti Long Khánh, hi sinh vào tháng 1 năm 1975. "Chiến công" vang di nht ca H Th Hương là "gài cht n" ti quán Ngc Hương, th xã Long Khánh ngày 1 tháng 11 năm 1974, khiến 15 k thù mt mng.

Blogger Phạm Hoài Nhân k rng, thu còn sng, cha ca ông thường t ra bc bi vì… "Vit Cng nói dóc". Ông c - mt công chc làm vic ti th xã Long Khánh, vn cùng bn bè thường xuyên lui ti quán Ngc Hương - biết rõ v v n đó và c bo rng, v n đó chng làm ai chết !

Cách mạng Vit Nam có rt nhiu cá nhân tr thành "anh hùng" do ling lu đn, gài cht n, x súng vào nơi công cng. Ông H Xuân Mãn, Bí thư tnh y Tha Thiên – Huế giai đon t 2000 đến 2010 đã khai báo nhng thành tích ging y như vy. Đầu thp niên 2010, ông Mãn được trao tng danh hiu "Anh hùng các lc lượng vũ trang".

Bất hnh cho ông Mãn và không may cho cách mng là nhiu đng đi ca ông Mãn vn còn sng. H chng minh, nhng thành tích mà ông Mãn khai báo và được báo chí qung bá trong mt thi gian dài là ba đt.

Suốt cuc "kháng chiến chng M, gii phóng min Nam, thống nht đt nước", ông Mãn ch tham gia hai ch không phi 17 trn. Trn đu tiên, ông Mãn giết được mt Trưởng p nhưng không được đng đi đng tình vì đ giết Trưởng p có tên là Hoàng Sm, ông Mãn đã x súng vào mt đám gi nơi có c ông ni ca ông. Ngoài ông Sớm còn có chín thường dân, trong đó có ba đa tr ung mng. Trận th hai thì ông Mãn không phi là ch huy.

Bởi v phn đi này còn quá nhiều nhân chng và bng chng, năm 2014, Ch tch Nhà nước Cng hòa Xã hi ch nghĩa Vit Nam phi hy b quyết đnh phong tng danh hiu"Anh hùng các lc lượng vũ trang" đã trao cho ông Mãn.

***

Kể v con đường hết mang tên Nguyn Văn Bé đến H Th Hương ở th xã Long Khánh, blogger Phm Hoài Nhân than rng, c cho là cha ca ông có đnh kiến vi chính quyn cách mng và thông tin cha ca ông biết là không chính xác, c cho là H Th Hương có nhiu công trng ln mà cha ca ông không chu tìm hiu... nhưng một chế đ có quá nhiu s di trá thì vic gì cũng khiến người ta bán tín, bán nghi. Không còn biết đâu là tht, đâu là gi.

Ông Nhân nêu thắc mc, ngay c trong trường hp H Th Hương là anh hùng tht s thì chng l các minh quân, danh tướng, anh thư trong sut my ngàn năm lch s ca Vit Nam không có ai xng đáng hơn đ đt tên cho con đường ln nht nhì Long Khánh ?

Tham gia luận v anh hùng sau khi trang Facebook Chính tr Vit Nam đăng bài "Nhân s trí thc hay nhng k phn quc hèn h ?", facebooker Trung Duong Dinh cũng than, hễ nói đến s tht thì tr thành "hèn h". Giá như cha đ ca "anh hùng Lê Văn Tám" không bo rng đó là nhân vt hư cu thì bây gi, ai bo đy là "hàng gi" cũng tr thành "phn quc hèn h". Trung Duong Dinh bo rng, phàm đã là "nhân vật lch s" thì "phi dùng đèn ca lch s mà ri".Vàng tht s không s la biến thành hàng m !

Facebooker Nguyễn Minh Tun không tán thành. Anh này nhn mnh, "đã làm chính tr thì phi vy !". Facebooker Nguyn Minh Tun gii thích, ngàya, cách mng cn nhng tm gương đ thúc gic mi người lao lên và đy là s khôn khéo ca người làm chính tr !

Kể t lúc Facebooker Nguyn Quang A đưa lên Internet video clip ghi li cuc trò chuyn gia Nguyn Duy và bn bè v "ch Sáu", đã có ít nht ba video clip khác lần lượt được đưa lên Internet đ phn bác.

Giống như tác gi "Nhân s trí thc hay nhng k phn quc hèn h ?", ba video clip này chưa cung cp được nhng chng c kh tín, chng minh "ch Sáu" tnh ch không điên. Có mt đim đáng chú ý là trong khi cố gng bo v nhng "giá tr truyn thng ca dân tc", nhng người thc hin ba video clip y không tiếc li m l các c ông - vn đã ngoài tht thp - trong nhóm Nguyn Duy là "lũ khn", "lũ già phn trc". Ging điu như thế chc chn không nằm trong chui "giá tr truyn thng ca dân tc". Xét v mt chính tr, hình như nó không khôn mà cũng chng… khéo.

Trân Văn

Nguồn : VOA, Thiên hạ luận, 06/04/2017

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trân Văn
Read 11365 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)