Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

10/04/2017

Thông điệp gửi ông Quang và ông Phúc

Phạm Chí Dũng

Một khác bit cơ bn gia thi Trump vi thi Obama là ni dung "báo cáo tình hình nhân quyn Vit Nam" ca B Ngoi giao Hoa Kỳ cho Quc hi nước này đang được phn ng công khai hóa.

ong1

Dân Biểu Ed Royce gp đi s Ted Osius ti văn phòng Quc Hi Washington (04/04/2016).

Phản ng công khai hóa

Ngày 4/4/2017, Đại s Hoa Kỳ ti Vit Nam là Ted Osius "bất ng" có hai cuc gp vi Ch tch y ban Đi ngoi H vin Hoa Kỳ Ed Royce và Dân biu Alan Lowenthal thuc đng Dân Ch ti Washington. Nhng cuc gp này mang tính cht "báo cáo nhân quyn" do Ted là người thông tin. Chi tiết đáng chú ý là sau cuộc gp này, phn ng ca hai v dân biu Ed Royce và Alan Lowenthal đã được thông tin công khai trên mng xã hi.

Vào thời Obama, hiếm khi din ra đng thái công khai v phn ng ca gii dân biu quc hi M sau khi nghe báo cáo nhân quyn t đi din của B Ngoi giao M. Cũng vào thi Obama, thường là người ph trách chương trình "đi thoi nhân quyn Vit - M", chng hn như Dan Baer vào các năm 2013, 2014 và Tom Malinowski t đó đến nay - đu là tr lý ngoi trưởng v dân ch, lao đng và nhân quyn - mi có báo cáo cho gii dân biu quc hi M và cng đng người Vit hi ngoi v kết qu đi thoi nhân quyn vi phía Vit Nam.

Một chi tiết đáng chú ý khác, Ed Royce và Alan Lowenthal li là hai nhân vt tiêu biu trong nhóm Vietnam Caucus (Nhóm quan tâm những vn đ Vit Nam) ca Quc hi M.

Dân biểu Ed Royce trước đây tng gii thiu hoc đng gii thiu mt s d lut trong H vin nhm ci thin tình hình nhân quyn Vit Nam, như Đo lut Nhân quyn Vit Nam (2015) c súy t do, nhân quyn và nền pháp tr như là mt phn trong mi quan h Hoa Kỳ-Vit Nam, hay Đo lut Chế tài Nhân quyn Vit Nam (2014) kêu gi áp đt chế tài lên nhng quan chc Vit Nam đng lõa trong nhng v vi phm nhân quyn nhm vào người dân Vit Nam. Cui năm 2016, đo luật Chế tài Nhân quyn Vit Nam (Lut Nhân quyn Magnitsky Toàn cu) đã được Quc hi M thông qua và Tng thng Obama chính thc ký ban hành, mà cách nào đó có th được xem là "m ra mt thi kỳ mi trong quan h Vit - M".

Vào tháng 9/2016, ông Royce đã gửi mt bc thư gi li chia bun và lên án vic nhà chc trách Vit Nam phá b Chùa Liên Trì thành ph H Chí Minh trong khuôn kh mt d án phát trin đô th.

Còn Dân biểu Liên bang Hoa Kỳ Alan Lowenthal đã tr thành đng Ch tch Nhóm Quc hi M về Việt Nam vào tháng 2/2017. Ông cũng là mt ngh sĩ nhit thành quan tâm đến ch đ nhân quyn Vit Nam.

Vậy sau cuc gp vi Đi s Ted Osius, ông Royce nói gì ?

Thông báo của văn phòng Dân biu Ed Royce đã nói thng : "Nếu M và Vit Nam mun xây dng mi quan hệ vng mnh hơn, chính ph Vit Nam phi tôn trng nhng nhân quyn cơ bn ca người dân Vit Nam".

Nhóm Vietnam Caucus đã lên tiếng, dù Tng thng mi ca nước M là Donald Trump b xem là không my chú tâm đến nhân quyn thế gii.

Cần nhìn li, Vietnam Caucus - còn gọi là "Nhóm làm vic v Vit Nam" ca H vin Hoa Kỳ, bao gm nhng ngh sĩ có tên tui và quen thuc như Zoe Lofgren, Chris Smith, Frank Wolf, Alan Lowenthal, Ed Royce…, cùng vài chc ngh sĩ khác ca c hai đng trong Quc hi M, là mt nhóm quan tâm đc bit đến ch đ đi ngoi và nhân quyn Vit Nam trong nhiu năm qua như t do tôn giáo, t do báo chí, xã hi dân s, th tù nhân lương tâm. Nhưng đáng ngi hơn c đi vi gii lãnh đo Vit Nam có l là nhng d lut liên quan đến nhân quyền mà các nhà lp pháp ca Vietnam Caucus đã son tho và vn tiếp tc thúc đy Quc hi M thông qua, đó là các D lut nhân quyn Vit Nam, D lut chế tài nhân quyn Vit Nam, và gn đây nht là mt văn bn yêu cu đưa Vit Nam tr li Danh sách các quốc gia cn quan tâm đc bit v t do tôn giáo (CPC).

Cùng với Vietnam Caucus, vào ngày 6/4/2017 y ban T do Tôn giáo Quc tế ca Hoa Kỳ (USCIRF) đã phát đng d án Tù Nhân Lương Tâm Tôn Giáo, nêu bt trường hp các cá nhân b b tù ch vì đã hành xử quyn t do tôn giáo hoc tín ngưỡng ca h, cũng như các điu kin ti mt quc gia đã dn đến vic b tù các tù nhân lương tâm. D án này s cung cp d liu cho các cơ quan Hành Pháp Hoa Kỳ đ vn đng đưa Vit Nam tr li danh sách CPC.

Tình hình đang chuyển biến thun li hơn hn cho Vietnam Caucus. Cuc bu c năm 2016 Hoa Kỳ không ch mang v chiến thng cho người ca đng Cng hòa mà còn to ra thế chiếm lĩnh lưỡng vin ca đng này. Nh thế vai trò ca Nhóm Vietnam Caucus - vn thường gn vi đảng Cng hòa - đang tr nên ni bt hơn so vi thi Obama.

Đặc bit, nếu Lut chế tài nhân quyn Vit Nam được trin khai chi tiết, s tương t tình trng chế tài nhân quyn đi vi Nga và Syria khi hàng lot nhân vt cao cp và k c trung cp ca gii lãnh đạo Vit Nam b đưa tên vào "s đen nhân quyn" ca M và Liên minh châu Âu, đ t đó nhng người này s không được nhp cnh vào M, cùng lúc tài khon, tài sn ca h, k c ca người thân ca h, s b M và Liên minh châu Âu phong ta ti bt kỳ ngân hàng hoặc đa đim quc tế nào mà nước M có th vi tay ti.

Một thông đip chính tr

Đại s Ted Osius qu thc li bt đu bn rn vi nhng chuyến con thoi Vit - M.

Có một chi tiết cn chú ý là ch 4 ngày trước khi gp hai dân biu Ed Royce và Alan Lowenthal, Ted Osius đã có một cuc hi kiến vi nhân vt ch tch nước Trn Đi Quang ti Hà Ni. Cuc hi kiến này được xem là có th mang nhng n ý nào đó, bi ngoài ni dung trao đi gia hai bên v "hp tác t chc năm APEC 2017 và Hi ngh Cp cao APEC lần th 25 ti Vit Nam" có l ch mang tính hình thc, trong khi hoàn toàn không đ cp vic B Ngoi Giao M vinh danh blogger M Nm Nguyn Ngc Như Quỳnh là "người ph n can đm năm 2017" mà B Ngoi Giao Vit Nam tuyên b là "hành đng thiếu khách quan, không phù hợp và không có li cho vic phát trin quan h gia hai nước", dường như ông Quang đã "nh" Đi s Ted chuyn mt thông đip nào đó ti phía M, đ ngay sau đó Ted vi vã tr v Washington.

Nhưng ti Washington, người ta không thy thông tin công khai về vic Ted "báo cáo nhân quyn" cho B Ngoi giao Hoa Kỳ mà li chính cho hai dân biu đi din ca Vietnam Caucus là Ed Royce và Alan Lowenthal.

Có thể cho rng vào thi Trump, gii dân biu Hoa Kỳ đã quyết đnh lên tiếng công khai nhiu n đ phn ng v vô s "thành tích nhân quyn" ca chính th Vit Nam, thay vì gi thái đ "im lng tế nh" như dưới thi Obama.

Một trong nhng bng chng có tính chng minh cao nht : thái đ b xem là mm mng thái quá ca nn hành pháp Obama đi vi chính th Vit Nam đã khiến có đến 6 trong s 15 khách mi ca tng thng M b công an Vit Nam thng tay ngăn chn không cho gp Obama khi ông đến Hà Ni vào tháng 5/2016. Lch s nước M hiếm chng kiến trường hp nào người đi din ca nó li b xúc phm ghê gm đến thế.

Còn giờ đây, có l thi thế đã chuyn khác. Sc ép v ci thin nhân quyn ngày càng đè nng lên gii chóp bu Vit Nam - mt chế đ mà đã khiến cho tình hình quyn làm người ti đt nước này ngày càng ti t dù ngay c khi Vit Nam đã được chp nhn mt cái ghế trong Hi đng nhân quyn Liên hip quc t cui năm 2013.

Phản ng công khai v s cn thiết phi ci thin nhân quyn ca hai dân biu Ed Royce và Alan Lowenthal là mt thông đip chính tr, rt chính tr, gi thng ti cu b trưởng công an Trn Đi Quang - người có l còn mun đi Hoa Kỳ nhưng trong vai trò ch tch nước, và c đến Th tướng Nguyn Xuân Phúc - nhân vật hin đang công khai gi ý "sn sàng đi thăm M".

"Tôi khẳng đnh vi Ngài Đi s (Ted Osius)  rằng Vit Nam mun tăng cường mi quan h thương mi và ký kết hip đnh song phương thì phi tr t do cho tt c tù nhân lương tâm. Nếu h không làm thế thì không th có Hip đnh Thương mi song phương. Tùy thuc vào Chính ph Vit Nam thôi ! Đây là thông đip ca tôi chuyn đến Chính ph Vit Nam" - Dân biểu Alan Lowenthal đưa ra li kết trong cuc tr li phng vn vi Đài Á châu t do.

Phạm Chí Dũng

Nguồn : VOA, 10/04/2017

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Phạm Chí Dũng
Read 573 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)