Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

02/03/2020

Covid-19 : Kẻ đốt nhà vào vai lính cứu hỏa

Nguyễn Hùng

Hôm 21/2 Tân Hoa Xã chi tiềquảng cáo trên Facebook để chuyn mt bài viết bng tiếng Anh ti đc gi trên thế gii. Đó là bài ca ngi nhng "kết qu đáng k" ca quc gia đông dân nht thế gii trong c gng phòng chng vi-rút xut phát t Vũ Hán. Ch mt ngày sau Facebook đã quyết đnh ngưng chy qung cáo này. Lý do ? Tân Hoa Xã đã qung cáo tin chính trkhông kèm theo nhãn giải thích đó là tin chính tr xã hi được dùng tin đ kiếm thêm đc gi, vi phm qua đnh ca Facebook.

dot1

Khi đã biết có dch bnh hoành hành, gii quan chc tnh H Bc vn t chc s kin ăn mng Tết âm lch vi s tham gia ca 40.000 gia đình.

Truyền thông nhà nước Trung Quc thường tp trung vào nhng n lc trong hin ti ca Bc Kinh, dù là nhng c gng đáng k, mà lờ đi những tun án binh bt đng ban đu khi h đ cho ngn la dch bùng cháy. Ngay c khi sau khi đã biết có dch bnh hoành hành, gii quan chc tnh H Bc vn t chc s kin ăn mng Tết âm lch vi s tham gia ca 40.000 gia đình. Lãnh đo Trung Quc chính là thủ phm khiến s ca lây nhim trong Trung Quc vượt quá 100.000 và s người t vong lên trên 1.000. Nếu h không bưng bít thông tin trong nhng tun đu tiên, s người nhim Trung Quc s ít hơn nhiu và bnh dch s không tràn ra ti trên 50 nước như va qua.

Các nhà phân tích đưa ra các cách lý gii khác nhau v chuyn Trung Quc phn ng chm trong dch cúm Covid-19. Phó giáo sư Zeynep Tufekci Đi hc Bc Carolina viết cho trang The Atlantic rằng chính h thng kim soát và kim duyt Trung Quc có th đã khiến ông Tp Cn Bình cũng không biết nhng gì đang din ra chính đt nước mình. Bà Tufekci coi đây là "chng mù chuyên chế", điu đã khiến Ch tch Mao Trch Đông ca Trung Quc khuyến khích người dân ăn "năm ba mi ngày" hi năm 1958 vì được báo cáo láo rng Trung Quc đang tha đ ăn. Ch vài tháng sau khi người dân đ c đ ăn xung cng vì phi ăn cho đ thành tích, Trung Quc đã gp mt trong nhng nn đói khng khiếp trong lch sử khiến hàng chc triu người chết vì sc tàn phá ca chính sách Đi Nhy Vt. Mt ln na Mao ch biết được tác hi ca Đi Nhy Vt khi đã quá mun, theo bài viết ca bà Tufekci.

Ông Tập Cn Bình có l cũng không biết ti nhng li cnh báo sm ca bác sĩ Lý Văn Lượng t đu tháng Mt, lúc bnh dch đã tn ti được hơn ba tun. Các nhà kim duyt đã nhanh chóng xóa nó đi khi các din đàn và mng xã hi trong lúc công an hi ti bác sĩ Lý và các đng nghip ca ông. Mt trong nhng li nói cui cùng ca bác sĩ Lý trước khi chết vì vi-rút Covid-19 là : "Trong mt xã hi lành mnh không th ch có mt ging nói được".

dot2

Các chính th cng sn trong đó có c Vit Nam mun to ra : nhiu đàn cu không có tư duy đc lp hoc phi t bóp méo tư duy đc lp ca mình đ có th hưởng li t h thng bnh hon.

Thật trái khoáy đây chính là nhng gì các chính th cng sn trong đó có c Vit Nam mun to ra : xã hi mt ging. Đó là lý do ban tư tưởng tn tại vi mt ông tng biên tp cho c quc gia trong đó báo chí là đc quyn s hu ca nhà nước. Chính sách này to ra nhiu đàn cu không có tư duy đc lp hoc phi t bóp méo tư duy đc lp ca mình đ có th hưởng li t h thng bnh hon.

Nhưng khi dịch bnh hoành hành như H Bc, c cu ln nhng người có suy nghĩ t do đu b nh hưởng như nhau. Mt đt nước vi quân đi có th coi là mnh nht Châu Á mà cht vt trước con vi-rút nh xíu mt thường nhìn không ra. Covid-19 cho thy Trung Quc còn lâu mới là siêu cường, theo li mt giáo sư t Vin Khoa hc Chính tr Paris. Trong bài viết cho ban Brazil ca Đài tiếng nói quc tế Pháp, ông Alfredo Valladão nói rằng các giá tr ca Trung Quc đang gp thách thc ln, nht là sau các cuc biu tình kéo dài Hong Kong. Cng thêm vi cuc chiến thương mi vi Hoa Kỳ, mi vic không hề suôn s vi ông Tp Cn Bình trên đường tiến ti đi hi 20 ca Đng Cng sn Trung Quc vào năm 2022.

Nguy cơ t dch bnh nước láng ging Trung Quc cũng là phép th đi vi các nhà lãnh đo Vit Nam trước đi hi 13 vào năm sau. Sau v đt làng ở Đng Tâm, bt c chính sách sai lm nào trong x lý dch bnh s gây phương hi ti cơ hi thăng tiến ca các chính tr gia chóp bu đang cm quyn. V Đng Tâm và c v Covid-19 còn cho thy bnh dch kinh niên c Vit Nam và Trung Quc chính là bnh "mù chuyên chế" và điu này phi đáng s hơn con Covid-19 gp nhiu ln. "Mù chuyên chế" gây nh hưởng ti não ch không phi phi.

Nguyễn Hùng

Nguồn : VOA, 02/03/2020

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Nguyễn Hùng
Read 317 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)