Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

12/03/2020

Covid-19, ngắm ‘Đài’, nhìn ‘ta’ và ngẫm về ‘vị thế’ !

Trân Văn

Trong vài năm gần đây, các viên chc lãnh đo h thng chính tr, h thng công quyn Vit Nam rt thích trưng dn các s kin liên quan đến bang giao quc tế (ví d gn nht là nhng tuyên b, nhn định về s kin Vit Nam đm nhim vai trò Ch tch luân phiên ca Hi đng Bo an Liên Hip Quc…) đ chng minh, dưới s lãnh đo tài tình, sáng sut ca Đảng cộng sản Việt Nam, "v thế" Vit Nam trong cng đng quc tế càng ngày càng cao…

dailoan1

Một phụ nữ Châu Á đeo khẩu trang in cờ Đài Loan để chống loại virus có nguồn gốc từ Vũ Hán, Trung Quốc : Covid-19

Thế thì ti sao càng ngày càng nhiều người Vit cm thy bt an, thm chí bt bình v thc ti, âu lo cho tương lai, cho c kh năng t lc, t cường ca quc gia ln cơ hi mưu tìm m no, hnh phúc cho chính mình và thân nhân ca mình ? Liu có th đng thanh tht lên : Tự hào quá Việt Nam ơi ! - chỉ vì "v thế" quc gia càng ngày càng cao và yên tâm vi s lãnh đo tài tình, sáng sut ca "đng ta" ?

Tuy gần như bt đng v tt c các khía cnh liên quan đến quc gia, dân tc song có l s có mt đim mà nhng cá nhân "kính bác, yêu đng, trọn đi phn đu cho vic xây dng thành công ch nghĩa xã hi ti Vit Nam", nht trí vi nhng cá nhân b xếp vào loi "thù đch, phn đng" là cách hành x khi đi din vi thm ha, vi nhng tình hung khn cp chính là thước đo tâm lc, trí lc ca b máy qun tr, điu hành.

Vào lúc này - lúc Covid-19 đã trở thành thm ha, to ra tình hung khn cp có quy mô toàn cu, đt cách hành x ca h thng chính tr, h thng công quyn Vit Nam bên cnh nhng h thng tương ng ca thiên h vi Covid-19, chính là cơ hi đ cm nhn thế nào là "tài tình, sáng sut". Có vài lý do khiến k viết bài này chn Đài Loan (người Vit vn gi tt là "Đài") : Đây là lãnh th chưa được cng đng quc tế trao tng tư cách quc gia và cũng phi trân mình hng chu đ kiểu tác đng t Trung Quc…

***

Tính đến cui ngày 12/3, ti Vit Nam có 39 người nhim Covid-19, còn ti Đài Loan có 48 người b nhim loi virus này. Vit Nam chưa có ai thit mng vì Covid-19 còn Đài Loan tng có mt người mt mng hôm 16/2. Giống như Vit Nam, sau khi Covid-19 lan rng ti Trung Quc, Đài Loan b xếp vào khu vc có nguy cơ cao vì lượng người Đài Loan qua li Trung Quc và ngược li rt đông.

Sau Thái Lan, Nhật, Nam Hàn, Đài Loan là nơi th tư tìm thy người nhim Covid-19 bên ngoài Trung Quốc. Hai ngày sau (23/1), ti lượt Vit Nam công b vic phát hin ca nhim Covid-19 đu tiên. Khác vi Vit Nam (không đóng các ca khu biên gii Vit-Trung vì còn phi tham kho ý kiến ca Trung Quc), sau khi Trung Quc chính thức xác nhn s xut hin ca mt loi virus mi gây ra dch viêm phi cp tính, Đài Loan lp tc khuyến cáo dân chúng không đến Vũ Hán và hn chế đến Trung Quc.

Ngày 24/1, chính quyền Đài Loan ra lnh cm xut cng khu trang đ bo đm như cu phòng nga dch bnh cho đến 23/2. Ngày 7/2, Đài Loan tuyên b s áp dng các bin pháp hn chế nhp cnh t Trung Quc và kim soát visa đ buc tt c những ai mang các quc tch khác nhưng tng nhp cnh hoc cư trú ti Trung Quc trong vòng 14 ngày trước đó phi cách ly. Ngày 13/2, chính quyn Đài Loan tuyên b gia hn lnh cm xut cng khu trang cho đến cui tháng 4 (1)...

Tất c nhng bin pháp đó làm Trung Quốc ni gin, chính quyn và đc bit là bà Thái Anh Văn, Tng thng Đài Loan, b h thng truyn thông Trung Quc ch trích kch lit, k c xác đnh h là nhng k… "bnh hon v nhn thc" (2)…

Bất chp ch trích t Trung Quc và bt kể chính quyền các quc gia hết sc d ng vi vic kim soát, hn chế nhp cnh đi vi công dân ca h, vì nguy hi cho giao thương, Đài Loan công b lnh cm nhân viên y tế đến Trung Quc, Hng Kông, Macao, "không hoan nghênh" nếu nhân viên y tế đi du lch ở Nht, Nam Hàn… Lý do : Ngoài việc khng chế lây lan còn phi ngăn chn s gia tăng nhu cu v y tế, gim thiu s hao tn v nhân lc y tế vì vic thay thế nhân lc y tế là chuyn không d dàng (3) !

Đó là đối ngoi, trong đi ni, t 1/2, chính quyền Đài Loan tuyên bố trưng dng toàn b khu trang, giành quyn phân phi khu trang trên toàn lãnh th cho Trung tâm Phòng - chng dch bnh (Center for Desease Control-CDC).

CDC Đài Loan lập tc loan báo cách thức phân phi khu trang, tiêu chun mua khu trang đi vi tng cá nhân, từng nhân viên y tế, tng cơ s y tế trong mỗi tun. Một s công ty rượu bia, đường mía được yêu cu chuyn qua sn xut cn sát khun, sn phm này cũng được qun lý và phân phi như khu trang (4).

Đồng thi CDC Đài Loan yêu cu chính quyn đu tư thêm máy móc, gia tăng sản lượng khu trang và các trang b bo h cho nhân viên y tế trong nước. Trong vòng mười ngày sau khi cm xut cng khu trang, t trung tun tháng 2, sn lượng khu trang Đài Loan tăng 3,5 triu cái mi ngày và lượng khu trang, trang bị bo h cho nhân viên y tế tăng gp đôi. Giá bán khu trang trên th trường gim 1/3 (5).

Vào thời đim y ti Vit Nam, h thng chính tr, h thng công quyn bt đu hi hp, xem xét k lut nhng giáo viên tiết l chuyn tr con phi dùng giy thay khẩu trang. Nhân viên y tế bt đu t may khu trang đ dùng vì thiếu khu trang hp cách và đến bây gi, rt nhiu nhân viên y tế phàn nàn vì phi t tìm kiếm khu trang hp cách bi khu trang được cp phát đã bng vi li quá mng, không an toàn cho chính họ. Không viên chc hu trách nào nhn ra, nếu nhân viên y tế lâm nn thì dch s tr thành đi ha !

Đài Loan, trước vin cnh dch bnh lan rng, CDC Đài Loan liên tc đưa ra hàng lot đ ngh và các đ ngh y được toàn b h thng chính tr, h thng công quyn Đài Loan đáp ng ngay lp tc : Giám sát nghiêm ngặt vic ra vào bnh vin. Mi bnh nhân phi vào bnh vin vì bt kỳ bnh gì ch cho phép hai người ra vào thăm hi đ hn chế ti đa nguy cơ Covid-19 lây lan rng hơn (6). Không xuất cng nhiệt kế, có xut cnh cũng ch được mang ti đa hai nhit kế/ngườ(7)…

Tuy không được công nhn như mt "quc gia đc lp, có ch quyn" nhưng t h tun tháng 1, Đài Loan đã khng đnh, bất kỳ người dân và du khách nào đến Đài Loan không ch đng và trung thực khi khai báo v "lch s du lch và lch s tiếp xúc có liên quan đến Covid-19", hay khi đi khám bnh, không ch đng thông báo v các triu chng đáng ng s b pht t 10.000 TWD (khong 330 USD) đến 150.000 TWD (khong 5.000 USD) theo Luật Phòng - chống các bnh truyn nhim ca Đài Loan (8).

Từ khi Covid-19 bùng phát thành dch đến nay, Đài Loan không có tình trng du khách Trung Quc đã được yêu cu t cách ly nhưng t tin ri khi nơi cư trú, cũng không có tình trng c h thng chính trị, h thng công quyn loay hoay không biết ng x thế nào đ "vừa bo đm ngoi giao, va bo đm yêu cu cách ly, phòng chng dch hiu qu" như đã xy ra ti Đà Nng hi h tun tháng trước khi có 20 du khách Nam Hàn t dch Daegu đ đến (9)…

***

Khi Covid-19 lan rộng ti Trung Quc, các chuyên gia y tế trên thế gii tng d đoán và cnh báo, Đài Loan s sm tr thành nơi đng th hai v tng s người nhim và t vong vì virus này, đó là lý do ngay sau đó, mt s quc gia cm ca c dân Trung Quc lẫn dân Đài Loan. Tuy nhiên trên thc tế, t 24/2 đến nay, s ca nhim/s ca t vong gn như không thay đi (48/1) và không có bt kỳ viên chc hu trách nào tuyên b "đã chiến thng bước đu trong chiến dch phòng - chng Covid-19" như Vit Nam.

Có thể vì Đài Loan không có viên chc lãnh đo nào tha thiết vi "công nghiệp 4.0", không bơm ri lôi ông tướng nào ra khi mt công ty ch chuyên cung cp dch v vin thông ca quân đi, đt ông ta vào v trí B trưởng Thông tin của truyn thông đ thực hin "công nghiệp 4.0", thành ra…

…trong khi Bộ trưởng Thông tin và truyền thông Vit Nam đang đôn đc "toàn ngành thông tin và truyền thông bám sát định hướng ch đo ca đng, nhà nước v phòng, chng dch bnh", yêu cầu toàn ngành và các doanh nghip công ngh Vit Nam cùng phi xem "công tác thông tin, tuyên truyền v phòng, chng dch là nhim v quan trng, bo đm thc hin sâu rng, có hiu qu nhm góp phn bo v sc khe, tính mng cho nhân dân, hn chế mc thit hi thp nht do dch bnh gây ra". Mặt khác phi "kịp thi ngăn chn, x lý có hiu qu nhng thông tin sai lch, li dng tình hình đ gây hoang mang trong xã hi và khó khăn trong công tác phòng, chng dch" (10)…

… thì tại Đài Loan, các cơ quan qun tr v Thông tin và truyền thông đã cùng các doanh nghip công ngh ca Đài Loan đã lắp đt thêm hàng lot máy đo thân nhit bng tia hng ngoi các ga tàu đin nhm phát giác nhng hành khách mà thân nhit trên 37 đ C, chn h li đ kim tra thêm ngay lp tc và t chi cho lên tàu nếu thân nhit trên 38 đ C (11).

Không được hướng dn bng nhng ch th như Ch th 05/CT-BTTTT ca đng chí Nguyn Mnh Hùng, y viên Ban chấp hành trung ương, Phó ban Tuyên giáo ca Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam kiêm B trưởng Thông tin và truyền thông, cho nên các cơ quan chuyên trách v công ngh thông tin ca chính quyn Đài Loan đã phi hp với các doanh nghip công ngh Đài Loan, t ý thc hin chương trình th nghim cho toàn dân s dng th bo him y tế hay chng nhn công dân đin t đ đt mua khu trang qua Internet t ngày 12 tháng này.

Chương trình th nghim va k được gii thích là nhằm "cải thin vic phân phi khu trang vn chưa thc s đng đu và to điu kin thun li cho nhng người không có thi gian xếp hàng mua khu trang như nhân viên văn phòng, hc sinh…" khiến chuyn thc thi các qui đnh nghiêm ngt v qun lý, phân phối khu trang đ ngăn nga Covid-19 d dàng hơn, hiu qu hơn (12).

***

Sau khi Việt Nam phát giác người th 17 nhim Covid-19 và s người nhim loi virus này tăng dn, ngày 9/3 Tng thư ký Quc hi Vit Nam thông báo, Phiên họp ln th 43 ca Ủy ban Thường vụ Quc hi Vit Nam s không din ra vào ngày 10/3 như d kiến vì có vn đ v công tác chun b(13). Nếu phiên hp y không b hoãn, Ủy ban Thường vụ Quc hi Vit Nam s tho lun v mt ngh quyết, mt ngh đnh, tám d lut liên quan ti nhiu lĩnh vc, hoàn toàn không dính dáng gì đến Covid-19.

Cũng thời đim này, Quc hi Đài Loan đã tho lun xong và công bkế hoch h tr nhng người b nh hưởng bi Covid-19. Tất c nhng người nghi ng b nhim và được yêu cu phi cách ly, không thể làm vic hay phi xin ngh làm vic vì b kim dch hoc phi chăm sóc người b kim dch, b cách ly đu có quyn yêu cu h tr và được chính quyn tr giúp 1.000 TWD (khong 33 USD)/ngày. Do thời gian cách ly là 14 ngày, mt người b cách ly có thể được tr giúp 14.000 TWD (khong 462 M kim). Qui định tr giúp s được áp dng t 15 tháng 1 và thi gian đương s có quyn yêu cu tr giúp lên đến hai năm tính t ngày b kim dch hay chm dt cách ly (14)…

***

Xét về "v thế" theo quan đim ca hệ thng chính tr, h thng công quyn ca Vit Nam, rõ ràng Đài Loan chng là gì so vi Vit Nam, có th vì vy, dân chúng Đài Loan không như nhiu người Vit Nam - rt đng cm vi quan đim ca đng ta, quc hi ta, nhà nước ta, chính ph ta v "v thế" của "ta" và rt d t hào v nhng bàn thng trong mt trn cu, v vic Vit Nam dùng phi cơ đưa vài chc người t Vũ Hán v nước...

Cho dù bị Trung Quc cn tr, phi lên tiếng t cáo vi cng đng quc tế, rng Trung Quc c tình gi nhng người Đài Loan ở Vũ Hán như "con tin" đ kim chế cách hành x ca Đài Loan nhưng không có người Đài Loan nào cm thy… "ngạo ngh" khi Đài Loan mang được nhng người b kt Vũ Hán v nhà.

Xét về tng thế, vic phòng chng dch ca Đài Loan hơn xa chng riêng Vit Nam nhưng chưa có người Đài Loan nào làm thơ ca ngi… Tng thng và nếu có, chc chn Văn phòng Tng thng cũng chng son công văn khen ngi, cám ơn như… Văn phòng Th tướng ca "ta". Covid-19 là mt cơ hi ngm "Đài", nhìn "ta", ngm v "v thế" và có lẽ nên ngẫm xa hơn, có phi dân ta phi như thế nào thì đng ta, quc hi ta, nhà nước ta, chính ph ta mi như thế chăng ?

Trân Văn

Nguồn : VOA, 12/03/2020

Chú thích

(1) https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3875745

(2) http://global.chinadaily.com.cn/a/202002/17/WS5e4a928aa3101282172782a6.html

(3) https://vn.taiwantoday.tw/news.php?unit=462&post=172051

(4) https://vn.taiwantoday.tw/news.php?unit=462&post=171667

(5) https://vn.taiwantoday.tw/news.php?unit=462&post=170290

(6) https://vn.taiwantoday.tw/news.php?unit=458,459,461,462&post=172351

(7) https://vn.taiwantoday.tw/news.php?unit=462&post=172770

(8) https://vn.taiwantoday.tw/news.php?unit=462&post=169838

(9) https://news.zing.vn/so-y-te-da-nang-noi-gi-ve-viec-nguoi-han-quoc-tu-choi-cach-ly-post1051490.html

(10) https://ais.gov.vn/tin-noi-bat/bo-truong-bo-tt-tt-chi-thi-toan-nganh-tt-tt-thuc-hien-cong-tac-phong-chong-ncov.htm

(11) https://vn.taiwantoday.tw/news.php?unit=462&post=173059

(12) https://vn.taiwantoday.tw/news.php?unit=462&post=173153

(13) http://quochoi.vn/UBTVQH/tintuc/Pages/tin-hoat-dong.aspx?ItemID=1130

(14) https://vn.taiwantoday.tw/news.php?unit=462&post=173152

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trân Văn
Read 747 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)